19 mei 2017

SustainaBul: ranglijst voor duurzaamheidsinspanningen hoger-onderwijsinstellingen

Goud voor Universiteit Utrecht in de SustainaBul-ranglijst

De Universiteit Utrecht scoort dit jaar goud op de duurzaamheidsranglijst voor het hoger onderwijs, de SustainaBul. Van alle universiteiten staat de Universiteit Utrecht op een vijfde plek. Ook in de totale ranglijst van alle deelnemende hoger-onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen) staat de universiteit op de vijfde plaats. Dat maakte studentennetwerkorganisatie Studenten voor Morgen vrijdag 19 mei bekend. De Universiteit Utrecht krijgt de goede beoordeling vooral voor haar onderzoek en integrale benadering.

SustainaBul

SustainaBul beoordeelt ieder jaar de inspanningen van Nederlandse universiteiten en hogescholen op het gebied van duurzaamheid. De top 5 van de ranglijst valt in de categorie goud. De ranglijst richt zich niet alleen op duurzaamheid in onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering, maar ook op transparantie en communicatie hierover. Alle deelnemende onderwijsinstellingen hebben een vragenlijst ingevuld en met beleidsdocumenten moeten aantonen hoe zij presteren op de integratie van duurzaamheid in het onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Voor studenten, beleidsmakers en bestuurders maakt de SustainaBul inzichtelijk wie de koplopers en de achterblijvers zijn op het gebied van duurzaamheid.

Studenten voor Morgen

Morgen is zowel een netwerk van lokale studentenorganisaties als een landelijke vrijwilligersorganisatie. Met studenten uit heel Nederland werkt zij aan het informeren van andere studenten over duurzaamheid en het organiseren van projecten op dit gebied. Ook zet zij zich in voor het verduurzamen van hogescholen en universiteiten, met een belangrijke rol voor studenten in dit proces.

Universiteit Utrecht en duurzaamheid

Sustainability, een van de vier strategische thema’s van Universiteit Utrecht, speelt een belangrijke rol binnen onderzoek, onderwijs, valorisatie en bedrijfsvoering. De universiteit neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in ecologisch, economisch en sociaal opzicht een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Ook ziet de Universiteit Utrecht het als onderdeel van haar maatschappelijke taak om studenten en medewerkers bewust te maken van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, en middels onderzoek en bedrijfsvoering bij te dragen aan oplossingen voor deze uitdagingen.