G.J Wiarda-prijs 2017 voor Alexandra Timmer

Alexandra Timmer neemt G.J Wiarda-prijs in ontvangst

De G.J Wiarda-prijs 2017 is uitgereikt aan Alexandra Timmer voor haar publicatie 'Judging Stereotypes'. 

Deze prijs is door het departementsbestuur van Rechtsgeleerdheid en de Onderzoeksraad ingesteld om excellente Utrechtse publicaties extra in het zonnetje te zetten. De prijs bestaat uit een bedrag van € 3000. 

De drie genomineerden waren:

  • Alexandra Timmer, Judging Stereotypes: what the European Court of Human rights can borrow from American and Canadian Equal protection law
  • Marjolein van den Brink en Jet Tigchelaar, M/V en verder. Sekseregistratie door de overheid en de juridische positie van transgenders
  • Katharine Fortin, The application of Human rights law to everyday civilian Life under rebel control

Volgens de jury, met als voorzitter prof. Ivo Giesen, slaagde winnaar Alexandra Timmer er "net iets meer dan de anderen in om een zeer complex maatschappelijk thema te duiden en te analyseren op een excellente juridische wijze". Haar artikel werd gepubliceerd in het toonaangevende American Journal of Comparative Law.