GGeP en NOG zijn solidair met Black Lives Matter

Black lives matter demonstrant houdt zijn vuist in de lucht © iStockphoto.com

We leven temidden van gedenkwaardige tijden. Na maanden van lockdown en aan Covid-19 gerelateerde zorgen en angsten is er een wereldwijd massaal protest losgebarsten ter ondersteuning van de strijd tegen racisme en de #blacklivesmatter beweging.

Het Graduate Gender Programme (GGeP) van de Universiteit Utrecht staat samen met de Nederlandse Onderzoeksschool voor Genderstudies (NOG) solidair met de groeiende wereldwijde protesten en het werk dat activistische groeperingen en organisaties overal ter wereld doen om structureel racisme, witte suprematie en de voortdurende koloniale orde te bestrijden.

Het gevecht tegen institutioneel racisme

De brute moord op George Floyd in Minneapolis op 25 mei 2020 heeft ons diep geschokt. Deze moord heeft – als icoon van de talloze andere zwarte levens die door politiegeweld  verloren zijn gegaan - niet alleen in de VS, maar overal ter wereld, ook in Nederland, tot een diepe verontwaardiging geleid. Het is daarom tijd om ons opnieuw uit te spreken tegen de terreur van racistisch geweld, seksueel geweld en gender gerelateerd geweld waaraan zwarte mensen onderhevig zijn. Het is tijd om opnieuw duidelijk te maken hoe systemisch racisme geworteld is in sociale en economische structuren, ook in het hoger onderwijs en ook binnen de gezondheidszorg en andere instituties binnen onze samenleving waarvan we deel uitmaken.

Moving in solidarity

Er valt nog veel te doen. Er moeten maatregelen worden getroffen met betrekking tot toegang tot arbeid, behuizing en adekwate gezonheidszorg  en er is werk aan de winkel op het gebied van de productie van kennis en het dekoloniseren van studiecurricula. Als Gender Studies docenten en onderzoekers streven we er voortdurend naar om de kennis te vergroten van de wijze waarop de verstrengeling van racisme, kolonialisme, patriarchaat en kapitalisme tot een complexe machtsdynamiek hebben geleid die structurele uitsluiting en discriminatie in stand houdt. Geworteld in intersectioneel feminisme en geïnspireerd door zwart, BIPoC, de/postkoloniaal, queer en trans activisme en onderzoek, zetten we ons in om ongelijkheden en onrechtvaardigheden in de academische wereld openlijk aan te kaarten en aan te pakken. Tegelijkertijd is het zaak om kritisch te blijven reflecteren op ons eigen functioneren binnen structuren die de witte suprematie in stand houden. Hoe kunnen we de stap zetten van solidair zijn, naar solidair bewegen? Het werk van antiracistische activistische initiatieven zoals Black Lives Matter, The Black Archives, Keti Koti, Zwarte Piet is Racisme, Kick Out Zwarte Piet, en nog vele andere, wordt voor ons des te urgenter. We zetten ons in om zwarte stemmen te laten klinken in ons dagelijks werk op de universiteit en daarbuiten, en om zo bij te dragen aan een politiek van permanente bevraging en dialoog en dus aan de ontmanteling van institutioneel racisme.

De volgende stap

Het is tijd:

  • om te erkennen dat en te onderzoeken hoe noties van verdienste en competentie mede zijn gekleurd door raciale connotaties en om ook binnen de academie meer rigoureus inclusieve wervingspraktijken te realiseren, zowel op het niveau van docenten als studenten (dan hetgeen we momenteel hanteren);
  • om onze instituties eraan te blijven herinneren dat de concepten van diversiteit/inclusie niet slechts buzzwords zijn, maar feitelijk moeten verwijzen naar concrete praktijken en maatregelen;
  • om de precaire positie en emotionele arbeid van zwarte en BiPoC-collega's en studenten te erkennen en om hen te betrekken bij het ontwerp van adekwate en op insluiting gerichte institutionele structuren.

In solidariteit - GGeP / NOG / PCI / TC / MOED.online

‘As Far as My Fingertips Take me’ (2016) by Tania El Khoury
‘As Far as My Fingertips Take me’ (2016) - Tania El Khoury