15 februari 2018

Gezondheid en welzijn honden - rapport ‘Moving from information and collaboration to action’

Parijs was in april 2017 het toneel van de 3rd International Dog Health Workshop. Bij die gelegenheid kwam een internationaal gezelschap van stakeholders bij elkaar om te praten over de problemen, maar vooral ook de oplossingen aangaande rasgezondheid.

Ook het ECGG gaf acte de présence, in de personen van dr. Hille Fieten en drs. S. Keijser. Het verslag van die bijeenkomst is nu beschikbaar (pdf, 0,5 MB)

De International Dog Health Workshop vindt elke 18 maanden plaats. Vele partijen vanuit Europa en daarbuiten zijn vertegenwoordigd. Initiatiefnemer is de International Partnership For Dogs (IPFD, https://dogwellnet.com).

Deze workshop wordt gehouden voor iedereen in de hondenwereld die de gezondheid en/of het welzijn van honden aangaat en promoot, zoals fokkers, leden van gezondheidscommissies bij rasverenigingen, kennelverenigingen, fokadviseurs, dierenartsen, docenten, onderzoekers, genetici, gedragsspecialisten, welzijnsorganisaties,  juryleden van hondenshows, etc.