17 mei 2017

Geslaagde lancering van het Centre for Sustainable Animal Stewardship

Op dinsdag 9 mei vond de lancering plaats van het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS). Op Landgoed de Horst in Driebergen verzamelde zich een gemêleerd gezelschap van zo'n 120 geïnteresseerden vanuit de academische wereld, overheid, dierenartsenpraktijk en vertegenwoordigers van dierhouders of dierenbeschermingsorganisaties. Ook waren er donateurs van CenSAS aanwezig.

Frauke Ohl

De middag werd geopend door hoofd CenSAS Franck Meijboom en Ludo Hellebrekers, directeur van Wageningen Bioveterinary Research. Zij vertelden over de missie en het ontstaan van CenSAS en memoreerden ook initiatiefneemster Frauke Ohl. De vorig jaar overleden prof. dr. Frauke Ohl was in de verschillende rollen die zij op zich nam, waaronder hoogleraar dierenwelzijn en voorzitter van de Raad voor Dieraangelegenheden, als geen ander in staat verbinding te creëren tussen partijen met uiteenlopende standpunten over kwesties ten aanzien van de omgang met dieren. Het initiatief voor het Centre for Sustainable Animal Stewardship paste dan ook helemaal binnen haar persoonlijke missie.

Publieksdialoog
Na de opening vond een open publieksdialoog plaats onder leiding van dagvoorzitter Marijn Frank. Via het programma Kahoot konden de aanwezigen stemmen op verschillende stellingen waarover het publiek en het panel van experts vervolgens in gesprek gingen. Er werd onder meer gesproken over het onthoornen van kalveren, verdrinken van muizen op die op het platteland voor overlast zorgden en het gebruik van dieren in dierproeven. Tijdens de dialoog ging het vooral over wat wel of niet acceptabel is in onze omgang met dieren en de argumenten daarbij. Het panel bestond uit Jeannette van de Ven (LTO Nederland), Renée Chalmers Hoynck van Papendrecht (dierenarts, WSAVA), Dirk-Jan Verdonk (WAP), Saskia Arndt (departement Dier in Wetenschap en Maatschappij) en Marc Schakenraad (RDA). De stellingen die aan bod kwamen zijn voor Kahoot-gebruikers hier terug te vinden en nogmaals te gebruiken (zoeken op ‘CenSAS’).

Publieksdialoog onder leiding van Marijn Frank.

Lancering  
Na de publieksdialoog belichtten Wouter Dhert (decaan van de faculteit Diergeneeskunde) en Martin Scholten (algemeen directeur van Animal Sciences bij Wageningen University and Research) CenSAS vanuit de posities van Diergeneeskunde en Animal Sciences. Sustainable Animal Stewardship vormt voor beide instellingen een belangrijk maatschappelijk thema en is daarom ook opgenomen in de meerjarenplannen.

Ted van den Berg

Ted van den Berg, directeur van stichting Triodos Foundation, gaf aan dat CenSAS ook vanuit het perspectief van Triodos Foundation (als belangrijke financier van CenSAS) veel maatschappelijke meerwaarde heeft.

Tot slot gaf Frans Brom, secretaris van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een boeiende lezing (presentatie in PDF) over de uitdagingen waar CenSAS voor staat als het gaat om het komen tot breed gedragen oplossingen voor diervraagstukken waarin de verschillende betrokkenen met uiteenlopende standpunten en belangen zich in kunnen vinden.

Uiteindelijk was het tijd voor de officiële lancering van het Centre for Sustainable Animal Stewardship door Frans Brom, Franck Meijboom, Maite van Gerwen en Ludo Hellebrekers. De middag werd afgesloten met een gezellige borrel, waar de dialoog nog werd voortgezet.

v.l.n.r. : Frans Brom, Franck Meijboom, Maite van Gerwen en Ludo Hellebrekers.

Het team van CenSAS wil alle aanwezigen hartelijk danken voor hun inbreng en betrokkenheid!