2 november 2017

Gerrit van Meer verkozen tot lid van de Academia Europaea

Gerrit van Meer

Decaan Gerrit van Meer van de faculteit Bètawetenschappen is verkozen tot lid van de Academia Europaea. Leden van de Academia Europaea, wetenschappers uit alle vakgebieden, worden op voordracht gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties en hun bijdrage aan de wetenschap in Europa. Eerder was Van Meer al verkozen tot lid van EMBO - de Europese Academie voor de Life Sciences - en tot lid van de KNAW.

Gerrit van Meer was tot de start van zijn decanaat in 2011 hoogleraar Membraan Enzymologie bij het departement Scheikunde aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor was hij als hoogleraar verbonden aan de UvA en het AMC. Zijn onderzoek richtte zich vooral op lipiden, vetachtige stoffen die onder meer in het membraan van de cel verschillende functies vervullen.  Naast zijn wetenschappelijke werk vervulde Van Meer veel bestuurlijke en adviesfuncties.

Academia Europaea

De Academia Europaea, opgericht in 1988, stimuleert de ontwikkeling en bevordert excellentie in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Een lidmaatschap is voor het leven. In het voorjaar van 2018 zullen de nieuwe leden van de Academia Europaea worden geïnstalleerd.