Gerdien van Schaik benoemd tot hoogleraar aan Universiteit Utrecht

Gerdien van Schaik
Gerdien van Schaik

Dr.ir. Gerdien van Schaik, hoofd Epidemiologie bij de Gezondheidsdienst voor Dieren  (GD), is per 1 oktober benoemd tot hoogleraar ‘Monitoring and surveillance of farm animal health’ aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Monitoring van de gezondheid van landbouwhuisdieren is van groot belang voor Nederland. Vroege detectie van ziekte-uitbraken en het kunnen aantonen dat een ziekte afwezig is, zijn noodzakelijk om een goede diergezondheid te garanderen naar veehouders, de consument en onze handelspartners. De overheid en de veehouderijsector hebben daarom in samenwerking met GD in 2002 de diergezondheidsmonitoring opgezet. Met de benoeming van Van Schaik wordt de wetenschappelijke kennis over de monitoring van diergezondheid ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van dierziekten vergroot. De focus van de leerstoel ligt onder andere op het evalueren van de bestaande monitoringsactiviteiten en de mogelijkheden voor verbetering met innovatieve kwantitatieve methoden zoals het monitoren in risico populaties en het monitoren op basis van bestaande databestanden, zogenaamde syndroomsurveillance. De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is de logische plek voor de leerstoel gezien de uitgebreide expertise op het gebied van modellen over infectieziekten, naast kennis over diergezondheidsmanagement en evidence-based diergeneeskunde.

Samenwerking

De benoeming van Gerdien van Schaik geeft de structurele samenwerking tussen GD en de Universiteit Utrecht verder vorm op het gebied van de bewaking van de diergezondheid bij landbouwhuisdieren. De samenwerking verbindt de praktijkkennis en de directe toegang tot de praktijkgegevens met nieuwe wetenschappelijke kennis vanuit de Universiteit. Eerder werden prof. dr. Theo Lam en prof.dr. Ynte Schukken benoemd binnen deze samenwerking. 
Gerdien van Schaik is sinds 1 oktober 2004 in dienst bij GD als hoofd van de Epidemiologie groep. Zij studeerde in 1995 af aan Wageningen Universiteit in de richting kwantitatieve veterinaire epidemiologie. In 2000 rondde zij haar promotie af naar insleep van infectieziekten op melkveebedrijven bij de vakgroep Bedrijfseconomie van Wageningen Universiteit. Daarna is zij als postdoctoral fellow werkzaam geweest aan de veterinaire faculteit van Cornell University in de VS en als associate professor aan de veterinaire faculteit van de Universidad Austral de Chile in Chili. 

Meer informatie

Marieke Veldman, communicatie faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, (030) 253 3430, m.m.veldman@uu.nl
Gerda Wijers, communicatie Gezondheidsdienst voor Dieren, (0570) 66 04 51 g.wijers@gddiergezondheid.nl