Gerard Barkema benoemd tot faculteitshoogleraar

Ruimte voor AI en data science

Gerard Barkema

Vanwege zijn grote verdiensten en de belangrijke functies die hij op facultair en universitair niveau vervult, is Gerard Barkema per 1 september 2022 benoemd tot faculteitshoogleraar van de faculteit Bètawetenschappen. Gerard Barkema is hoogleraar Simulation of Complex Systems bij het departement Informatica en was tot september 2022 vice-decaan onderwijs van de faculteit. De benoeming is voor een periode van vijf jaar. Barkema is de zevende faculteitshoogleraar van de faculteit Bètawetenschappen. Bert Weckhuysen, Corné Pieterse, Albert Heck, Gerrit van Meer, Piet Gros en Rens Voesenek gingen hem voor.

Onvermoeibaar

Naast zijn onvermoeibare inzet als vice-decaan, prijst de faculteit een aantal activiteiten in het bijzonder: “Gerard heeft in de afgelopen jaren hard getrokken aan onderwijs voor professionals en onze externe profilering op het gebied van informatica, data science en kunstmatige intelligentie. Dit startte met het HR-ICT samenwerkingsprogramma met de overheid”, aldus Isabel Arends, decaan van de faculteit. Ook de Utrechtse AI Labs komen voor een groot deel uit Barkema’s koker. Arends: “Samen met collega Thomas Dohmen en het departement Informatica heeft hij het concept ontwikkeld en een faculteit-overstijgende visie neergezet.”

AI en data science

De faculteit geeft Barkema, met de benoeming tot faculteitshoogleraar, de ruimte en vrijheid om zich volledig in te zetten voor deze en nieuwe initiatieven. Zo werkt hij momenteel als voorzitter van de taskforce AI & data science, aan een universiteitsbrede profilering van deze vakgebieden, met een bijzondere focus op maatschappelijke impact. En treedt hij, als trekker van het landelijke sectorplan voor informatica, op als dé verbinder tussen alle Nederlandse universiteiten waar informaticaonderwijs gegeven wordt.

Snijvlak

Gerard Barkema studeerde Natuurkunde en Informatica en heeft zich altijd op het snijvlak van deze twee disciplines bewogen. In 1992 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht en in 2016 werd hij benoemd tot hoogleraar Simulation of Complex Systems. Hiermee maakte hij de overstap van het departement Natuurkunde naar het departement Informatica. Barkema was vice-decaan onderwijs van de faculteit Bètawetenschappen van 2014 tot 2022.