4 mei 2018

Genredidactiek in lessen Wetenschap & Technologie: een vruchtbare combinatie?

Hilde Kooiker-den Boer heeft een promotiebeurs voor leraren gekregen van NWO om onderzoek te doen naar het effect van genredidactiek in lessen Wetenschap & Technologie.

Genredidactiek

Centraal ingrediënt van genredidactiek is onderwijs over de structuur van teksten: hoe zijn tekstinhouden georganiseerd, welke betekenisrelaties zijn er tussen tekstsegmenten en welke taalelementen maken deze relaties expliciet?

Beter tekstbegrip

In Nederland is tot nu toe relatief weinig gedaan met de bevinding uit internationaal onderzoek waaruit blijkt dat instructie over tekststructuur leidt tot beter tekstbegrip en hogere schrijfvaardigheid.

Integratie genredidactiek in W&T-onderwijs

De centrale vraag binnen het onderzoek van Kooiker-den Boer is hoe genredidactiek geïntegreerd kan worden in onderwijs in Wetenschap & Technologie.  Welke professionalisering van basisschoolleerkrachten is nodig  om dit te bewerkstelligen, en heeft de integratie een positief effect op de lees- en schrijfvaardigheid en de W&T-kennis van basisschoolleerlingen?

Zij gaat haar onderzoek uitvoeren aan de Universiteit Utrecht onder begeleiding van prof. dr. Ted Sanders en dr. Jacqueline Evers-Vermeul.