Genomineerden Studentenprijzen 2022 bekend

De Universiteit Utrecht is trots op haar studenten die een opvallende prestatie op het gebied van hun studie of daarbuiten leveren. Daarom reikt de vice-voorzitter van het College van Bestuur elk jaar tijdens de opening van het academisch jaar twee studentenprijzen uit: de prijs voor de Beste Masterscriptie en de prijs voor een Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdienste. Inmiddels zijn de genomineerden voor deze prijzen bekend.

Alle genomineerden

De genomineerden voor de Beste Masterscriptie 2022 zijn: Niels Drost, Charia Lacroix en Sophie ten Hietbrink. De genomineerden voor de prijs Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten 2022 zijn: Renate Bosman, Kimia Milani Sabzewar en ‘Stichting GELIJKSPEL’ (bestaande uit Marloes Lucas Luyckx, Lotte Toet, Giulia Hietink en Isa Steijn).

Genomineerden Beste Masterscriptie 2022

Niels Drost

  • Scriptietitel: Tsar-struck: How Vladimir Putin uses the history of the Russian Empire

Toen Niels aan zijn scriptie begon, in 2021, was nog niet duidelijk hoe urgent het zou zijn. Maar Niels had toen al door dat de wijze waarop de Russische president Vladimir Poetin gebruikt maakt van de geschiedenis van het Russische Rijk om zijn machtsaspiraties te onderbouwen, legitimeren en te verwerkelijken nog nooit grondig was onderzocht, terwijl dit een zeer relevant onderdeel van Poetins machtsuitoefening is. Zowel in eigen land als daarbuiten. Niels heeft dan ook met zijn scriptie een gat in de historiografie gevuld, door de ‘use and abuse of history’ in handen van het Kremlin in kaart te brengen, een werkelijk zeer onderbelicht fenomeen in de literatuur. Daarmee sluit hij tevens aan bij recente trends die benadrukken dat Rusland moet worden gezien als een imperium in verval, dat worstelt met de trauma’s van de geschiedenis, maar koste wat kost zijn ‘empire’ wil behouden – zoals ook een van de meest eminente Ruslandexperts, prof.dr. Martin Austs recentelijk aanduidde in zijn onderzoek.

Niels gaat alleen nog een stap verder dan dat inzicht te benoemen. Niels heeft een zeer vernieuwende onderzoeksmethode gekozen, iets dat we als geschiedschrijving 2.0, of een combinatie van big data & applied history kunnen aanduiden. Met een door hemzelf zelfgeschreven code (pagina 107 in scriptie) voor data-scraping heeft hij alle uitingen die Poetin ooit gedaan heeft van de Kremlinsite weten te halen en om kunnen zetten in individuele tekstbestanden. Deze heeft de student met speciale data-analyse-software en een zelfgemaakte lijst met keywords kunnen selecteren op relevantie. Daardoor heeft Niels’ onderzoek niet zomaar een essayistische waarde, maar ook een zodanig sterke empirische basis, dat dit voor een promotieonderzoek al een goed fundament zou leggen. Want met deze methodiek heeft de Niels meer dan 20.000 speeches en andere bronnen tussen december 1999 en december 2021 als uitgangspunt kunnen nemen. Uiteindelijk heeft hij meer dan 500 van deze uitingen over het Russische Rijk aan een kwalitatieve analyse onderworpen als basis voor de scriptie.

Chiara Lacroix

  • Scriptietitel: Birth of the Human Being: Historicising the Concept of Human in the Study of Reproduction

Chiara heeft een interessante scriptie geschreven over wat het betekent om mens te zijn. In een studie naar het voortbestaan van de mens heeft ze onder andere het voortplantingssysteem onderzocht en daarin een diepere bewustwording gevonden over hoe mensen het ervaren om mens te zijn, wat het inhoudt, omvat en voortbrengt.

Ze vond in haar teksten dat “mens” pas in de 19e eeuw gebruikt werd, daarvoor was “man” gebruikelijk. Ook dat “mens” niet de volledige mensheid omvat maar vooral op de blanke man doelt.

Chiara is een bijzonder intelligente student, die door de pandemie iets langer over haar studie gedaan heeft.

Sophie ten Hietbrink

  • Scriptietitel: Nanoplastic distribution in the North Atlantic subtropical gyre

Sophie is op missie gegaan om hands-on, op een schip in de Noord-atlantische oceaan onderzoek te doen naar nanoplastics. Daar heeft ze verschillende verbeteringen gesuggereerd aan de workflow en met de samples in de hand heeft ze eigenhandig een work-around gevonden voor de zoet-waterinstallatie in het lab, om zo toch resulaten te krijgen voor het zoute water.

Ze is bezig haar scriptie-resultaten om te zetten in een publicatie.

Genomineerden Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdienste 2022

Renate Bosman

  • Bachelorstudent Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen
  • Bijzondere verdienste: Renates inzet op het gebied van inclusiviteit

Renate heeft autisme en dyslexie en weet hierdoor dat studeren niet voor iedereen hetzelfde is. Hierom is ze zich gaan inzetten voor inclusiever onderwijs als buddy, vervolgens buddy coördinator en inmiddels algeheel coördinator van het Platform Onbeperkt Studeren. Ook in haar bachelor scriptie is Renate bezig met inclusiviteit. Ze doet onderzoek naar inclusief taalgebruik bij volwassenen met autisme en wilt hieruit met de EDI Office binnen de universiteit gaan kijken hoe het huidige beleid beter kan aansluiten op autistische studenten. Sinds april dit jaar zet ze zich ook in voor een sociaal veilige omgeving binnen de universiteit al lid van de Commissie Interpersoonlijke Integriteit.

Kimia Milani Sabzewar

  • Masterstudent Geneeskunde
  • Bijzondere verdienste: de oprichting van Stichting Abadi (in 2021) en haar vrijwilligerswerk bij CODING

Stichting Abadi is een stichting om Afghaanse vluchtelingen te ondersteunen. Ze organiseren activiteiten voor kinderen in AZC’s en opvangcentra om ze te helpen bij het proces van de taal machtig worden, trauma verwerking, vrijetijdsbesteding en ontwikkeling. Dit doet Kimia door het werven van donateurs en vrijwilligers, het beheren van de instagram-pagina en e-mail om donateurs op de hoogte te brengen van waar het geld aan wordt besteed. Verder onderhoudt zij contact met andere organisaties die graag samenwerkingen willen aangaan. Dit jaar heeft ze de stichting opgericht, door statuten te maken, een beleidsplan te schrijven en ANBI-status te krijgen. Op dit moment is ze zelf secretaris van de stichting.

Daarnaast is Kimia actief bij CODING. Het Collectief voor Diversiteit en Inclusie in de Nederlandse Geneeskunde is een netwerk van (toekomstig) zorgprofessionals die zich inzetten voor een sensitief en inclusief zorgsysteem, met als doel een open cultuur te creëren. Kimia heeft zich hierbij aangesloten en helpt bij het werkgroep beleid.

Naast haar coschappen heeft ze zich afgelopen jaar ook nog ingezet als triagist tijdens de coronacrisis om het personeelstekort op te vangen. 

Stichting GELIJKSPEL

  • Stichting GELIJKSPEL is een stichting bestaande uit Marloes Lucas Luyckx, Lotte Toet, Giulia Hietink en Isa Steijn van diverse faculteiten
  • Bijzondere verdienste: de oprichting van de stichting

GELIJKSPEL is vier jaar geleden opgericht door dit viertal om de seksuele cultuur van studenten te verbeteren. Ze zijn begonnen door gesprek aan te gaan met verschillende studentenverenigingen, instituties rondom seksueel welzijn en onderwijsinstellingen. Bij studentenverenigingen duurde het even voordat ze er iets mee wilde, maar dit leidde uiteindelijk tot een campagne. Zo hebben ze input geleverd voor de ontwikkeling van Consent Matter module en gebrainstormd over hoe de Universiteit kan bijdragen aan het seksueel welzijn van de studenten. Daarnaast ondersteunde GELIJKSPEL Rutgers en Centrum Seksueel Geweld bij hun campagnes en beleidsstrategieën en voorzagen zij hen van een studentenperspectief. Ook ontwikkelden Isa, Giulia, Marloes en Lotte een voorlichting, waarbij ze de omgangsnormen rondom seks herschreven. Uiteindelijk besloten de dames dat deze voorlichting het basisproduct van de organisatie moest zijn. Deze voorlichtingen worden gegeven aan studentenverenigingen in allerlei steden.

Dit studiejaar is GELIJKSPEL uitgegroeid naar een grote organisatie, van vier studentambassadeursteams (van 4-7 personen) in diverse steden (Amsterdam/Rotterdam/Leiden en Utrecht), een social-mediaspecialist, een DenkTank (4 personen) en een student die een podcast ontwikkelt.

Criteria

Een onderwijs- of onderzoeksdirecteur kan iemand van zijn of haar opleiding nomineren voor de studentenprijs Beste Masterscriptie. De student moet voldoen aan de opgestelde criteria. Iedereen van binnen en buiten de Universiteit Utrecht mag zelf een student voordragen voor de prijs Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten. Bekijk de criteria en procedure.

Bekendmaking

Tijdens de Opening van het Academisch Jaar, maandag 5 september a.s. in de Domkerk, zal bekend worden wie de winnaars zijn.