Genomineerden Studentenprijzen 2021 Universiteit Utrecht bekend

De Universiteit Utrecht is trots op haar studenten die een opvallende prestatie op het gebied van hun studie of daarbuiten leveren. Daarom reikt de rector magnificus elk jaar tijdens de opening van het academisch jaar twee studentenprijzen uit: de prijs voor de Beste Masterscriptie en de prijs voor een Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdienste. Inmiddels zijn de genomineerden voor deze prijzen bekend.

Alle genomineerden

De drie genomineerden voor de Beste Masterscriptie zijn: Aline Hernández, Lukas Arts en Robin Verstraten. De twee genomineerden voor de prijs Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdienste 2021 zijn: Daan Roovers en ‘De CO2-assistenten’, een groep geneeskundestudenten.

Genomineerden Beste Masterscriptie 2021

Robin Verstraten
Fotografe: Angeliek de Jonge

Robin Verstraten

 • Scriptietitel: The fractional Langevin equation
 • Masters: Theoretical Physics en Mathematics
 • Afstudeerdatum: juli 2020

Het gedrag van glas is al eeuwenlang een puzzel. Een raam is duidelijk een vaste stof, maar onder de microscoop lijkt het vrijwel identiek op een vloeistof; glas leeft tussen de vloeibare en vaste fase. Stel je nu een materiaal voor dat spontaan heen en weer wisselt tussen vloeibaar en vast zijn, totdat het uiteindelijk hard wordt.

Dit nieuwe time glass-gedrag vertoont zich vanzelf bij deeltjes die een wrijving ondervinden die afhangt van zowel het heden als het verleden. Dat was de conclusie na Robin’s onderzoek over de toepassingen van fractionele afgeleiden binnen kwantummechanica.

Door een natuurlijke verlenging van de theorie van vloeistoffen bleek het mogelijk niet alleen de vloeistof, maar ook de glas-, time glass- en marginal glass-fasen in één overkoepelende theorie te beschrijven.

Met nieuwe analytische technieken is een nieuwe staat van materie ontdekt: het “time glass”. Daarmee is het mogelijk ‘bruggen te bouwen’ tussen de velden van fractionele calculus, glas en niet-stationaire kwantumdynamica. Deze resultaten zijn in mei 2021 gepubliceerd in Physical Review B (het grootste gespecialiseerde natuurkunde tijdschrift) als een Letter, gereserveerd voor bijzonder belangrijke en toegankelijke resultaten. Dit kan helpen in de beschrijving van nog meer nieuwe materialen. Daarnaast zou het kunnen bijdragen aan het vinden van oplossingen voor open problemen, zoals de vloeibaar-naar-glas overgang, nodig voor de productie van glas.

Lukas Arts

Lukas Arts

 • Scriptietitel: Heart rate as a predictor for burnout
 • Master: Computing Science
 • Afstudeerdatum: augustus 2020

Burnout wordt gezien als een van de grooste plagen van de 21ste eeuw en de huidige pandemie heeft de mentale gezondheid van mensen eerder verder aangetast dan beter gemaakt. Ondanks de ernst blijft burnout een ongrijpbare aandoening. Een kwantitatieve onderzoeksmethode voor burnout bestaan namelijk niet. Lukas’ masterscriptie focust zich daarom op dit probleem.

Hij ontwikkelde met behulp van Artificial Intelligence (AI) geïntegreerde ‘wearables’ (zoals een Fitbit of Apple Watch) een nieuwe, gemakkelijke, kwantitatieve meetmethode om niet alleen mentale, maar ook fysieke gesteldheid van mensen te monitoren. 

Het resultaat van Lukas’ onderzoek is drieledig. Zijn scriptie leidde tot een octrooi op de nieuwe AI-gebaseerde techniek om iemands mentale en fysieke gesteldheid te meten. De techniek is gevalideerd op data van 2500 personen (inclusief gediagnostiseerde burnout patiënten) van zes verschillende etnische afkomsten.

Ten tweede ontwikkelde Lukas een revolutionaire AI-gebaseerde techniek voor het classificeren van zeer verstoorde ElectroCardioGram (ECG) signalen. Na meerdere grondige tests op hartslagdata van 130 personen (inclusief patiënten met een hartritmestoornis), mocht de nieuwe techniek zich het meest accurate algoritme ter wereld noemen. 

Als laatst maakte hij een veelgebruikte techniek om signalen te analyseren meer dan honderd keer sneller dan zijn voorgangers. De impact van deze versnelling is zeer groot omdat vele hardware- en tijdsintensieve applicaties zoals real-time Brain-Computer interfaces (BCI), slimme hartbewaking en adaptieve noise-cancelling in één klap mogelijk zijn. De techniek is gevalideerd en vergeleken met vijf concurrenten op artificiële data, menselijke electroencephalography (EEG) en in-vivo extracellular Local Field Potential data van muizen. Een artikel over dit werk is momenteel in peer-review bij Nature Computational Science.

Aline Hernandez

Aline Hernandez

 • Scriptietitel: Images that Leap in the Dark: Feminicide Photography and Necropolitics of Gender in Contemporary Mexico
 • Master: RMA Media, Art and Performance Studies
 • Afstudeerdatum: oktober 2020

Aline's scriptie betreft de impact van journalistieke afbeeldingen van vrouwen in Mexico die zijn vermoord door extreem en systematisch gendergeweld. Deze feminicide is momenteel een van de grootste uitdagingen van Mexico op het gebied van mensenrechtenschendingen.

Dagelijks worden ongeveer 11 vrouwen vermoord. Sinds 1985 zijn meer dan 63.564 vrouwen vermoord, vaak nadat ze zijn mishandeld en verkracht. Hun lichamen worden achtergelaten op de plaats delict, of gedumpt als afval. Foto's van (delen van) hun lichaam circuleren op grote schaal in de populaire media en op internet.

In haar scriptie gaat Aline in op wat deze foto's teweegbrengen. Zijn de afbeeldingen en de circulatie daarvan onderdeel van het probleem en verantwoordelijk voor de voortzetting van het geweld tegen vrouwen? Of kunnen ze ook een middel zijn voor politieke mobilisatie tegen dit geweld? Wat verhindert of zorgt ervoor dat deze foto's  een hulpmiddel zijn voor verandering? Hoe kunnen deze gruwelijke beelden een pósitieve politieke impact hebben?

Concepten uit verschillende disciplines verbindt Aline met elkaar, waaronder performance studies, fotografietheorie, politieke filosofie (necropolitiek/biopolitiek) en gender studies.

Genomineerden Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdienste 2021

Daan Roovers

Daan Roovers

 • Masterstudent Molecular & Cellular Life Sciences.
 • Bijzondere verdienste: verbetering van het woonbeleid studentenhuisvesting op lokaal en landelijk niveau.

Het organiseren van voldoende betaalbare huisvesting voor studenten en jongeren in Utrecht en andere studentensteden is een hele grote uitdaging. Daan Roovers heeft zich ingezet voor beter woonbeleid voor studentenhuisvesting op lokaal én landelijk niveau. 

Een aantal jaren geleden begon Daan als voorzitter bij BoKS. De huurdersorganisatie van de SSH vertegenwoordigt de belangen van alle 18.000 SSH-huurders in diverse studentensteden, waarvan 13.000 in de regio Utrecht. Met de SSH en onder meer de gemeente Utrecht onderhandelde hij over hoe gezamenlijk is bij te dragen aan betere beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de studentenhuisvesting. 

Tijdens zijn bestuursperiode raakte Daan er in toenemende mate van overtuigd dat studenten meer moeten opkomen voor hun belangen: “niets over ons, niets zonder ons”. Het tekort aan studentenhuisvesting maakt jonge woningzoekenden kwetsbaar voor uitbuiting door private huisvesters. Deze ontwikkeling heeft financiële gevolgen op persoonlijk niveau, maar schaadt bovendien de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in ons land, zo constateert Daan. 

In het najaar van 2020 heeft hij samen met een huurdersvertegenwoordiger (studente) uit Amsterdam een landelijke organisatie voor studenthuurders opgericht, het LOS (Landelijk Overleg Studenthuurders). Inmiddels behartigt LOS de belangen van 93.000 huurders, een vijfde van alle uitwonende studenten. Zijn visie en inzet is het om op landelijk niveau de krachten te bundelen en actuele zaken aan te kaarten, zoals krapte, doorgroei en eerlijk huurbeleid, en studenten zelf te laten bijdragen aan oplossingen voor de problematiek rondom studentenhuisvesting.

‘De CO2-assistenten’ (Geneeskundestudenten)

 • De CO2-assistenten is een groep geneeskundestudenten, bestaande uit Arte Groenewegen, Carola Kußerow, Anne Simon, Koen Krommehoek, Floris Triest, Deli Issa, Marijn Negenborn, Caroline Lekkerkerker, Jochebed Rovers, Jonne Feitsma, Lieke Noij, Amber ten Buuren, Jopke Janmaat, Sara Henkemans. 
 • Bijzondere verdienste: structurele aandacht voor klimaatverandering en duurzaamheid in het curriculum geneeskunde.
Groepsfoto De CO2 Assistent

De klimaatcrisis heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en de gezondheidszorg. Tegelijkertijd is de zorgsector zelf een grote vervuiler en draagt deze daarmee bij aan de gezondheidsproblematiek. Als de wereldwijde zorgsector een land zou zijn, was het de vijfde grootste uitstoter ter wereld. Naast CO2-uitstoot is er een enorme uitdaging op het gebied van medisch afval – wat ten tijde van de coronacrisis nog meer zichtbaar is geworden.

‘De CO2-assistenten’ bestaat uit veertien geneeskundestudenten die zich inzetten om het thema klimaatverandering en duurzaamheid -en de maatschappelijke rol van artsen op dit gebied- te integreren in het curriculum van Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Ook bij geneeskunde-opleidingen elders tracht deze groep dit te bewerkstelligen.

‘De CO-assistenten’ vindt dat artsen, vanuit hun maatschappelijke rol, de verantwoordelijkheid moeten nemen voor een schone en daarmee gezonde beweging. Dit begint allemaal met bewustzijn, en het onderwijs is de plek om dit te vergroten. ‘De CO2-assistenten’ zoekt actief contact met docenten, opleidingscommissie en andere hooggeplaatste personen binnen de faculteit Geneeskunde en het UMC Utrecht om duurzaamheid in het curriculum te krijgen. Met een kennisdocument ondersteunen ze docenten van alle geneeskunde-opleidingen om duurzaamheid in het eigen vakinhoudelijke onderwijs te integreren. Daarnaast zoeken ze internationaal de verbinding: onder meer met de International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA).

Tot slot zet de groep zich in om samen met andere studenten van de faculteit Geneeskunde duurzame verbeteringen aan te brengen in het eigen onderwijsgebouw, zoals het gebruik van duurzame koffiebekers, afvalvermindering bij het praktisch onderwijs tot Ecosia als zoekmachine op de computers.