Genomineerden Studentenprijzen 2018 bekend

De Universiteit Utrecht is trots op haar studenten die een opvallende prestatie op het gebied van hun studie of daarbuiten leveren. Daarom reikt de rector magnificus elk jaar tijdens de opening van het academisch jaar twee studentenprijzen uit: de prijs voor de Beste Masterscriptie en de prijs voor Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten. Inmiddels zijn de genomineerden voor deze prijzen bekendgemaakt.

Robin Kok, nominee Exceptional Extracurricular Achievements 2018 (photographer: Erik Kottier)
Robin Kok, genomineerd voor Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten 2018 (fotograaf: Erik Kottier)

Genomineerden Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten:

Robin Kok, masterstudente psychologie. Robin nam het voortouw in het debat over het wel of niet verstrekken van dure medicijnen. Op een uiterst genuanceerde manier bracht zij via de media en via rechtstreeks contact met de voormalige minister van Volksgezondheid, mw Schipper, juist niet alleen haar eigen belang voor het voetlicht, maar benadrukte ze vooral het belang van andere patiënten en het belang van een bredere maatschappelijke discussie over dit onderwerp.

  Work group 'Gewoon Vega', nominee Exceptional Extracurricular Achievements 2018 (photographer: Erik Kottier)
  Werkgroep 'Gewoon Vega', genomineerd voor Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten 2018 (fotograaf: Erik Kottier)

  Werkgroep 'Gewoon Vega’, bestaande uit: Natalie van Dis, Tiemen Wagenvoort, Maaike de Leeuw, Mardie Vermunt, Julia Ertl. Studenten van verschillende opleidingen zetten zich op creatieve en positieve wijze in om de universitaire gemeenschap vaker vegetarisch te laten eten, met verkleining van de ecologische voetstap als doel. Ze ontwikkelden een aantrekkelijke presentatie van het vegetarisch aanbod in combinatie met informatieverstrekking. Deze aanpak leidde tot de verkoop van beduidend meer vegetarische producten, zo blijkt uit hun onderzoek.

  Advident, nominee Exceptional Extracurricular Achievements 2018 (photographer: Erik Kottier)
  Advident, genomineerd voor Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten 2018 (fotograaf: Erik Kottier)

  Advident, bestaande uit: Jeroen Heemsbergen, Joshua Lambertus, Renda Bosma, Berend de Haas, Bas van der Meer, Pim Swart. Doel is het vergroten van skills van science studenten ter voorbereiding op de arbeidsmarkt. Dit doet Advident door zelfstandig samen te werken met externe opdrachtgevers en diverse activiteiten te organiseren voor studenten en alumni. Tot slot werkt de groep aan inbedding van de verwerving van arbeidsmarktgerelateerde skills in het curriculum van de science opleidingen van de Universiteit Utrecht.

  Chris van Hoorn (Faculty of Science), nominee Best Master's Thesis 2018 (photographer: Erik Kottier)
  Chris van Hoorn (BETA), genomineerd voor Beste Masterscriptie 2018 (fotograaf: Erik Kottier)

  De genomineerden voor Beste Masterscriptie zijn:

  Chris van Hoorn, faculteit Bètawetenschappen, Molecular & Cellular Life Sciences. Onderwerp: ‘Structural characterization of the Intraflagellar transport complex’. Cilia zijn microscopisch kleine haartjes die op veel plekken in ons lichaam zitten. Ze functioneren als zweepstaarten of als antennes. De bekendste zijn de haartjes in onze luchtpijp, die het slijm en stof omhoog uit de luchtwegen slaan. Cilia zijn in bijna elk orgaan van ons lichaam te vinden. Als deze niet goed functioneren kunnen nare ziekten ontstaan. In zo'n microscopisch kleine haar lopen allerlei ‘transportmachines’ als een soort lift langs de buitenkant om de bouwstenen af en aan te voeren naar de groeiende tip. Chris laat met behulp van een 3D visualisatie zien hoe dit proces werkt. De jury vindt het een theoretisch sterke scriptie en is onder de indruk van zijn moed en gedrevenheid om te experimenteren. Hier is sprake van ‘Forefront science’: meerdere labs strijden om wie het als eerste die visualisatie kan maken, nu dat mogelijk is door een doorbraak in elektronenmicroscopie. Het eindproduct valt daarnaast op door de prachtige illustraties en de heldere samenvatting.

  Elizabeth Dirth (GEO), nominee Best Master's Thesis 2018 (photographer: Erik Kottier)
  Elizabeth Dirth (GEO), genomineerd voor Beste Masterscriptie 2018 (fotograaf: Erik Kottier)

  Elizabeth Dirth, faculteit Geowetenschappen, Sustainable Development – Environmental Governance. Onderwerp: ‘Governance for Future Generations: A Global Review of the Implementation of Intergenerational Equity’. Klimaatverandering heeft effecten op huidige en op toekomstige generaties. Elizabeth onderzocht welke institutionele mechanismen wereldwijd worden gebruikt en wat de effecten daarvan zijn. Haar onderzoek laat zien dat het mogelijk is om de gelijkheid tussen generaties te waarborgen bij het tegengaan van klimaatverandering. De jury is onder de indruk van het feit dat Dirth een grote hoeveelheid data uit álle wereldlanden onderzocht en tot in detail bestudeerde. De scriptie kenmerkt zich door de systematische en heldere aanpak en de relevante conclusies. Haarscherp wordt duidelijk gemaakt wat wel en wat niet werkt.

  Idya Karimi (REBO), nominee Best Master's Thesis 2018 (photographer: Erik Kottier)
  Idya Karimi (REBO), genomineerd voor Beste Masterscriptie 2018 (fotograaf: Erik Kottier)

  Idya Karimi, Faculteit REBO, Privaatrecht. Onderwerp: ‘Het verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen in het personenschaderecht: de schaduwzijde van de vergelijking mét en zónder ongeval.’ Ook jonge kinderen krijgen na een ongeval een schadevergoeding voor het verlies van arbeidsvermogen. Dit wordt berekend door het verdienvermogen na het ongeval te vergelijken met het hypothetische verdienvermogen wanneer het ongeval niet had plaatsgevonden. Idya constateert dat dit discriminatoir kan uitpakken, bijvoorbeeld als er bij meisjes rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat zij kinderen kunnen krijgen. Zij stelt in haar scriptie alternatieven voor die níet discriminatoir zijn.  Opvallend is dat Karimi privaatrecht (aansprakelijkheidsrecht) combineert met publiek recht (gelijke behandeling). De uitkomsten zijn zeer relevant voor de rechtspraak. De jury noemt het daarnaast een theoretisch vernieuwend onderzoek: Karimi heeft haar eigen visie toegevoegd aan de bestaande theorie.

  Criteria

  Een onderwijs- of onderzoeksdirecteur kan iemand van zijn of haar opleiding nomineren voor de studentenprijs Beste Masterscriptie. De student moet voldoen aan de opgestelde criteria. Iedereen van binnen en buiten de Universiteit Utrecht mag zelf een student voordragen voor de prijs Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten. Bekijk de criteria en procedure.

  Bekendmaking

  Tijdens de Opening van het Academisch Jaar, maandag 3 september a.s. in de Domkerk, maakt rector Henk Kummeling bekend wie de winnaars zijn.

  Meer informatie

  Wietske de Lange, persvoorlichting Universiteit Utrecht, (030) 253 4073, w.delange@uu.nl.

  Meer informatie
  Studentenprijzen