Geld voor Open Science- en FAIR Research IT-projecten

Foto gemaakt door Ivar Pel

De deadline voor jouw aanvraag voor een van de fondsen is 13 januari 2023. Dit is een herinnering, dit bericht is op 1 december gepubliceerd.

Om medewerkers van de Universiteit Utrecht te helpen hun werk meer open te doen, zijn er sinds 15 november twee fondsen beschikbaar. Het FAIR Research IT Innovatiefonds stelt grants beschikbaar tussen € 25.000 of € 50.000 voor medewerkers die een research IT-project willen doen volgens de FAIR-principes. Daarnaast opent het Open Science Fund. Hier kunnen medewerkers een bedrag tussen de € 10.000 en € 15.000 aanvragen voor een open science-project. Beide fondsen accepteren aanvragen tot en met 13 januari 2023.

Een nieuw fonds voor FAIR Research IT

Het FAIR Research IT programma van de Universiteit Utrecht streeft ernaar ieder onderzoeksteam zo goed mogelijk te ondersteunen op het gebied van Research IT. Structureel en op grote schaal, met de nadruk op herhaalbaarheid, zodat oplossingen en kennis die eerder uitgezocht of ontwikkeld zijn, gemakkelijk hergebruikt kunnen worden door anderen. Die oplossingen moeten voldoen aan de FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) principes.

FAIR Research IT Innovation Fund: voorwaarden en criteria

Het FAIR Research IT Innovation Fund helpt om deze ambitie te realiseren en is er voor allerlei vormen van Research IT. Het voorstel moet bijdragen aan specifieke software, datamanagement, samenwerking, integratie, computing, kennis of organisatorische verbeteringen van Research IT. Andere criteria zijn de context van het voorstel, het plan en het budget.

FAIR Research IT Innovation Fund aanvragen

Vind hier de criteria van het Fair Research IT Fund en lees hoe je financiële bijdrage aanvraagt. Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar FAIRResearchIT@uu.nl.

Het OS-Fund: experimenteren met Open Science

Met een bijdrage van het Open Science Fund kan een team onderdelen van hun werk open maken. Medewerkers (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk) van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht krijgen zo de kans om te experimenteren met het werken op een open science-manier.

Open Science Fund: voorwaarden en criteria

De voorkeur gaat uit naar projecten die betrekking hebben op de vijf open science-thema’s van de Universiteit Utrecht: open access, FAIR data & software, erkennen en waarderen, public engagement en open onderwijs. Het project moet de potentie moet hebben om breed te worden toegepast in andere onderzoeksgebieden, onderwijs aan de universiteit of de bedrijfsvoering. Bekijk alle voorwaarden voor deelname en de beoordelingscriteria.

Open Science Fund aanvragen

Vind hier de criteria van het Open Science Fund en lees hoe je de financiële bijdrage aanvraagt. Mail voor meer informatie naar openscience@uu.nl.

Public Engagement Seed Fund

Wil je een aanvraag doen voor een open science-activiteit speciaal gericht op het betrekken van een algemeen publiek? Doe dan een aanvraag bij de volgende ronde van het Public Engagement Seed Fund. Het onderdeel ‘public engagement’ binnen het Open Science Fund is specifiek gericht op samenwerking met maatschappelijke stakeholders. Informatie hierover vind je op het intranet van de Universiteit Utrecht.

Open Access Fonds

Wil je een artikel open access publiceren? Kijk welke mogelijkheden het Open Access Fonds biedt om deze te vergoeden.