7 oktober 2019

Geld voor onderzoeksproject naar vrouwelijke Syrische vluchtelingen

© iStockphoto.com/dinosmichail
© iStockphoto.com/dinosmichail

Onderzoek toont aan dat vrouwelijke Syrische vluchtelingen het bureaucratische systeem van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aanzienlijk anders ervaren dan mannen. Daarom analyseert een nieuw onderzoeksproject, gefinancieerd door de Gender and Diversity hub, Syrische vluchtelingenvrouwen als betrokkenen in het bureaucratische systeem van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het onderzoek richt zich op de persoonlijk ervaring van de vrouwen tijdens het process van naturalisatie.

Het onderzoek combineert een top-down perspectief met een bottom-up perspectief op het datasysteem van de IND. Dit levert nieuwe en aanvullende kennis op over migratie en integratie in Nederland.

Verhalen van Syrische vrouwen 

Het project verzamelt gegevens door gebruik te maken van de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie. Voor het eerst biedt GDPR betrokkenen het recht om toegang te krijgen tot de informatie die over hen wordt verzameld, en om uit te zoeken hoe deze gegevens verder worden verwerkt en gedeeld. Door deze gegevens te analyseren en te combineren met de verhalen van Syrische vrouwen die deel uitmaken van het besluitvormingsproces van de IND, hebben ze een belangrijke bijdrage geleverd aan kritische datastudies, genderstudies, juridische studies en migratiestudies.

Het gebruik van GDPR in ondezoek 

Het project is een van de eerste projecten dat GDPR als integraal onderdeel van zijn onderzoeksmethode gebruikt. Succesvolle resultaten kunnen waardevol zijn voor toekomstig onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van recht, bestuur, beleid, gender- en mediastudies. Bovendien zal het het project het begrip voor de situatie van vluchtelingen vergroten.

Gender and Diversity hub

Prof. dr. Sandra Ponzanesi heeft, in samenwerking met Prof. dr. Albert Meijer, Prof. dr. Marco van Leeuwen en Gerwin van Schie MA, geld ontvangen van de Gender and Diversity hub voor het project. Araa Al Jaramami zal het onderzoek uitvoeren.