8 november 2018

Geert Buelens in De Standaard over de vijanden van de democratie

© iStockphoto.com/Rklfoto
© iStockphoto.com/Rklfoto

Op 31 oktober verscheen een opiniestuk van prof. dr. Geert Buelens (Moderne Nederlandse Letterkunde) in De Standaard waarin hij recente uitspraken bespreekt die een gevaar vormen voor de Europese democratie. 

Prof. dr. Geert Buelens
Prof. dr. Geert Buelens

Twee weken geleden noemde het Britse parlementslid Syed Kamall het nazisme een linkse ideologie. Hij bleef bij zijn standpunt, ondanks kritiek en protest. Als dergelijke uitspraken worden gedaan moet je daartegen ingaan, aldus Buelens in De Standaard. Waarom?

geschiedvervalsing 

Dit soort uitspraken zijn "geschiedvervalsing van de eerste orde". Rechtse partijen probeerden bovenstaande uitspraak veelal te relativeren of verzachten, wellicht om hun rechterflank te beschermen. Deze houding, evenals de uitspraak dat het nazisme een linkse ideologie is, brengt de democratie en vrijheid in gevaar. "Wanneer we in 2019 naar de Vlaamse, federale en Europese stembus gaan, zullen die verkiezingen niet alleen over migratie, milieu en sociale ongelijkheid gaan, maar ook - en misschien zelfs vooral - over de democratie an sich", schrijft Buelens. "Iedereen die in de samenleving, als leraar, journalist of politicus, een megafoon in handen heeft, moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat geldt dus ook voor de leiding van de N-VA en CD&V: wie zich in dit klimaat niet ondubbelzinnig, in woorden en in daden distantieert van de vijanden van democratie en vrijheid, dreigt aan de verkeerde kant van de geschiedenis te belanden".