20 april 2018

Geert Buelens in De Groene Amsterdammer over de erfenis van ’68: Daniel Cohn-Bendit

Daniel Cohn-Bendit spreekt in Amsterdam, 1968. © Wikimedia Commons

Voor De Groene Amsterdammer schreef prof. dr. Geert Buelens een alternatieve geschiedenis van de Beweging aan de hand van boegbeeld van de Parijse studentenrevolte (1968) Daniel Cohn-Bendit.

Prof. dr. Geert Buelens
Prof. dr. Geert Buelens

Er is altijd een alternatief

Wat rest er nog van de geest van '68? Op herdenkingsdag 22 maart 2018, vijftig jaar na het officiële startschot van de Parijse studentenrevolte, sprak Cohn-Bendit: "Als het verboden is om te verbieden, dan is het ook verboden om het verbieden te verbieden." Is dit een aanwijzing dat Cohn-Bendit is aangetast door de wollige woordspelingen van de poststructuralisten die het Franse intellectuele debat beheersten sinds medio jaren zestig? Misschien, zegt Buelens. Maar Cohn-Bendits volgende zin, "Het denken is eeuwig in beweging", duidt bepaald niet op capitulatie voor gemakkelijk postmodernisme, constateert hij. "Voor de ware erfgenamen van ’68 kan TINA (There Is No Alternative) nooit het antwoord zijn. Er is altijd een alternatief. We moeten het alleen nog vinden."