Geen strikte scheiding kerk en staat

Is de scheiding tussen kerk en staat echt zo strikt als die lijkt? Afgelopen jaar is het onderzoeksproject Religion Renegotiated: Faith-Based Organizations and the State in the Netherlands since the 1960s afgerond. NWO interviewde projectleider prof. dr. James Kennedy over de uitkomsten.  

Onderzoek doen naar de Nederlandse historie zonder haar religie daarin mee te nemen is onmogelijk. Zowel de Nederlandse geschiedenis als het ontstaan van de Nederlandse staat zijn namelijk beïnvloed door religieuze kwesties. Uit Kennedy's onderzoeksproject blijkt dat er ondanks de ontkerkelijking (en ontzuiling) van de laatste decennia altijd een constante is gebleven tussen overheid en kerken, de behoefte aan contacten en samenwerking.

Ook al is er niemand meer die gelooft, dan heeft de overheid toch baat bij kerkelijke instanties die het werk verrichten: denk aan opvang van verschoppelingen, daklozen en ander ‘pastoraal’ werk. Kerkelijke instanties, zoals het Leger des Heils, ontvangen vaak fondsen van de overheid voor de uitvoering van taken waar zij zelf niet aan toe komt. 

Prof. dr. James Kennedy
Prof. dr. James Kennedy

James Kennedy

James Kennedy is historicus en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.