Gedragsregels voor bedrijven om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen mogen nog scherper

Advies over nieuwe Code Corporate Governance

Dit voorjaar verscheen een nieuwe versie van de Code Corporate Governance, die gedragsregels bevat voor Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Hoewel in de update goede stappen worden gezet voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en impact van grote bedrijven, gaat het voorstel volgens onderzoekers van het Sustainable Finance Lab (SFL) aan de Universiteit Utrecht nog niet ver genoeg. "De code is wat ons betreft te vrijblijvend", zegt Rutger Claassen, hoogleraar Politieke filosofie en Economische ethiek, die meewerkte aan het advies. Het SFL stelt in het advies drie aanscherpingen voor, die ervoor kunnen zorgen dat ondernemingen zich gerichter inzetten om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals maatschappelijke fragmentatie, sociale ongelijkheid of klimaatverandering.

Kantooromgeving

Bewust bijdragen aan grote maatschappelijke uitdagingen

De Code Corporate Governance is in 2003 in het leven geroepen om goede governance bij beursgenoteerde bedrijven te stimuleren. In 2008 en 2016 volgden updates om de code beter te laten aansluiten bij de huidige omstandigheden. Nu wordt er dus gewerkt aan een nieuwe actualisatie. Volgens het SFL is die hard nodig, omdat de huidige tijd van alle ondernemingen vereist dat ze zich bewust zijn van hun maatschappelijke impact.

"We zijn blij met de nadruk die sinds enkele jaren ligt op ‘lange termijn waardecreatie’ als doel van ondernemingen. Maar de geactualiseerde Code dreigt al direct achter te lopen op de maatschappelijke ontwikkeling. Wij stellen daarom drie aanscherpingen voor op het huidige voorstel."

De huidige tijd vereist van alle ondernemingen dat deze zich bewust zijn van hun maatschappelijke impact en hun bijdrage leveren aan het oplossen van de grote uitdagingen waar we voor staan.

Drie verbeterpunten bij huidige voorstel

De onderzoekers van het SFL stellen in de eerste plaats voor om maatschappelijke waarde explicieter te benoemen, als invulling van lange termijn waardecreatie. Vaak wordt dit louter financieel opgevat. Maar ondernemingen kunnen ook bijdragen aan niet-financiële vormen van waarde, zoals ecologische- en sociale waarde. Om dat te doen is het belangrijk dat het definiëren van een ‘purpose’ van een bedrijf niet een optionele ‘best practice’ is, maar erkend wordt als het onmisbare startpunt van het benoemen van de maatschappelijke waarde die een onderneming wil bijdragen. Niet alleen de ‘purpose’, maar ook een heldere strategie om die te realiseren zou dus de norm moeten zijn, volgens de drie wetenschappers.

In de derde plaats verdient de rol van alle bij de onderneming betrokken stakeholders meer aandacht. Want uiteindelijk is de onderneming er niet alleen voor de aandeelhouders en eigen werknemers, maar ook voor de toeleveranciers, klanten en samenleving als geheel.

Lees het uitgebreide advies

Het volledige advies bij de nieuwe Code is te lezen op de website van het Sustainable Finance Lab. 

Rutger Claassen, Karen Maas en Peter Blom schreven een samenvatting van het advies voor de economen-website Mejudice. 

Samenvatting van het advies