Gedeeltelijke afsluiting Cambridgelaan

Bouwrijpmaken kavel ISU van start

Vanaf 18 december 2023 tot en met tot en met 1 maart 2024 is de Cambridgelaan afgesloten voor autoverkeer. Voor fietsers is de Cambridgelaan afgesloten tussen 2 januari en 12 januari.

Deze afsluiting is nodig om het riool te verplaatsen. Het riool ligt nu nog onder het weiland waar de International School Utrecht (ISU) gebouwd wordt. De Universiteit Utrecht moet het kavel bouwrijp maken. Daarvoor moet het riool onder de Cambridgelaan gelegd worden. Het betreft het gedeelte van de Cambridgelaan tussen het Martinus Langeveldgebouw en het gebouw van Hogeschool Utrecht (Padualaan 97). De Universiteit Utrecht heeft deze opdracht gegund aan aannemer Schagen Infra.

Planning bouwrijp maken

4 december 2023: start werkzaamheden bouwterrein

Vanaf maandag 4 december start aannemer Schagen Infra met het voorbereiden van het terrein op de bouw van de ISU. Er vinden grondwerkzaamheden plaats en er worden watergangen gegraven op en naast het toekomstige bouwterrein. Dit is nodig om de huidige watergangen te compenseren op het terrein. Deze werkzaamheden veroorzaken naar verwachting geen overlast voor bewoners, fietsers of automobilisten.

18 december 2023 – 1 maart 2024: Afsluiting Cambridgelaan voor auto’s

Vanaf maandag 18 december start aannemer Schagen met de voorbereidingen voor de rioolwerkzaamheden. Het asfalt wordt gefreesd en er wordt bekisting en bemaling aangebracht op de plek waar het riool moet komen te liggen. Dit zorgt voor een droog werkterrein. Vanaf dit moment is de Cambridgelaan afgesloten voor autoverkeer. De bevoorrading van de Hogeschool Utrecht kan via een aangepaste inrit plaatsvinden. Bezoekers van Parkeergarage Cambridgelaan moeten de garage via de Bolognalaan bereiken. Verkeer wordt, afhankelijk van de bestemming, omgeleid via de Leuvenlaan/Universiteitsweg/Bolognalaan. Deze afsluiting duurt tot medio februari 2024.

2 januari 2024 – 12 januari 2024: afsluiting Cambridgelaan voor fietsers

Vanaf maandag 2 januari moet aannemer Schagen Infra het riool onder het fietspad aanleggen. Het fietspad is afgesloten van maandag 2 januari tot en met 12 januari 2024. Fietsers worden omgeleid via het Oxfordpad/de Padualaan/het Coimbrapad (en vice versa).

Werktijden en afspraken

De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 uur ’s ochtends en 16.00 uur ’s middags. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met elektrische apparaten, zodat de geluidsoverlast tot een minimum wordt beperkt. Ook worden diverse maatregelen getroffen om uitloop van de werkzaamheden door slecht weer te voorkomen. Voor dit werk heeft aannemer Schagen infra omgevingsmanager Danique Roodbergen aangesteld voor vragen en of klachten over de werkzaamheden.

Omgevingsmanager: Danique Roodbergen
Contactgegevens: d.roodbergen@schageninfra.nl tel. 06 - 45 163 684

Wat is de International School Utrecht?

De International School Utrecht (ISU) komt naar het Utrecht Science Park. De school zit nu in een tijdelijk gebouw aan de Van Deventerlaan 1 in Utrecht Papendorp. De ISU biedt kinderen van internationaal werkende ouders die gemiddeld 3 jaar in Nederland zijn, passend onderwijs. Wereldwijd volgen kinderen hetzelfde curriculum in het Engels. Zo kunnen zij van land en school wisselen zonder dat ze een achterstand oplopen. De ISU verzorgt ook passend onderwijs aan Nederlandse kinderen die met hun familie terugkeren uit het buitenland, of op korte termijn met hun ouders naar het buitenland vertrekken. De ISU bestaat 10 jaar. Er zitten nu 1.100 leerlingen op de school met 63 verschillende nationaliteiten.