Future of Work video: de invloed van digitalisering

Een IT-onderzoeker en een econoom delen kennis

Digitalisering creëert nog altijd meer banen, dan dat het vernietigt. Toch komen mensen en soms ook bedrijven in de knel bij het introduceren van nieuwe technologie. Wat weten we uit onderzoek? Twee wetenschappers, gelieerd aan Future of Work bij de Universiteit Utrecht, delen hun kennis en tips. Dr. Ulrich Zierahn vanuit economisch onderzoek en Dr. Iris Beerepoot vanuit informatica, meer specifiek: Business Process Management and analytics.

Beide onderzoekers zijn hoopvol, maar waarschuwen ons ook. Ulrich Zierahn legt uit dat de angst dat automatisering banen doet verdwijnen, ongegrond is. Wel is er veel meer aandacht in inspanning nodig van organisaties, individuen én beleidsmakers om hun werkenden om te leren gaan met nieuwe technologie en veranderende eisen voor banen. Iris Beerepoot vertelt over haar promotieonderzoek naar 'workarounds', wat gebeurt er als de technologie de mens niet goed dient op de werkvloer? Ze moedigt organisaties en beleidsmakers aan om deze workarounds goed te bestuderen om te ontdekken hoe de technologie beter afgestemd kan worden op werkprocessen van mensen.

Meer Future of Work onderzoek

Volg het Future of Work onderzoek op: uu.nl/fow Wetenschappers van verschillende disciplines doen daar samen, ook samen met maatschappelijke partners, onderzoek naar de toekomst van werk. Het doel is om de samenleving te helpen begrijpen hoe de toekomst van werk eruit zal zien en welke kansen en uitdagingen dit met zich mee kan brengen.

Deze video is gefilmd bij NOVI Hogeschool.