Frits van Oostrom ontvangt Visser-Neerlandiaprijs

Frits van Oostrom ontvangt de Visser-Neerlandiaprijs. Foto: Jo De Rammelaere
Foto: Jo De Rammelaere

Universiteitshoogleraar Frits van Oostrom ontvangt op 15 oktober 2022 de Visser-Neerlandiaprijs van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV). Met als doel de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te handhaven en ontplooien, reikt het ANV de prijs elk jaar uit aan personen die zich inzetten voor mens, maatschappij en hoofdzakelijk de Nederlandse taal.

Nederlands-Vlaamse samenwerking

“Frits van Oostrom krijgt de prijs als beloning voor de wijze waarop hij een betekenisvolle bijdrage heeft geleverd aan de Nederlands-Vlaamse samenwerking op wetenschappelijk en cultureel gebied”, laat het ANV weten, “en zijn grote invloed op het wetenschappelijke, literaire en culturele leven in Nederland en Vlaanderen.”

Een complete verrassing

“De toekenning van deze prijs kwam voor mij als een complete verrassing. Naar ik begreep, kwam de voordracht vanuit Vlaanderen, en ik voel mij daardoor eens te meer vereerd”, laat Van Oostrom weten.

“De kiem voor mijn vele Vlaamse contacten werd gelegd in Utrecht, toen ik als student deelnam aan een Utrechts-Brusselse werkgroep onder leiding van de collegiaal bevriende hoogleraren Wim Gerritsen (UU) en Ria Jansen-Sieben (VUB). Verdrietig genoeg overleden zij beiden in dezelfde dagen van oktober 2019, en ik mis ze.”

Update naar aanleiding van de uitreiking

Op 15 oktober nam Van Oostrom in Bergen op Zoom de prijs in ontvangst tijdens een feestelijke uitreiking. Schrijver Maxim Februari sprak in zijn laudatio over de mysterieuze manier waarop Van Oostrom dingen voor elkaar krijgt. "Het is een talent dat mijns inziens, ondanks alle lof, toch nog steeds onderschat is in het wetenschappelijke, literaire en culturele leven van Nederland en Vlaanderen."

Ook historicus Els Witte, emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, won de Visser-Neerlandiaprijs. De laudatio's aan beide winnaars worden in januari gepubliceerd in het ANV-tijdschrift Neerlandia.

Meer informatie
Persbericht ANV