Frits van Oostrom geridderd tijdens afscheid in volle Domkerk

Frits van Oostrom krijgt zijn koninklijke onderscheiding opgespeld van minister Robbert Dijkgraaf. Foto: © Annemoon van Hemel
© Annemoon van Hemel

Tijdens zijn afscheid als universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht is Frits van Oostrom benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf overhandigde deze koninklijke onderscheiding, waardoor de geprezen mediëvist zich nu daadwerkelijk ‘ridder’ mag noemen.

“Lang leve ridder Frits!”

Dijkgraaf prees Van Oostrom voor zijn belangrijke bijdragen aan de wetenschap. In zijn toespraak vergeleek de minister het werk van de neerlandicus met dat van een astrofysicus: ook in de Middelnederlandse letterkunde tast je vaak in het duister, met flarden van handschriften en onvindbare manuscripten.  

Over de onderscheiding schreef Dijkgraaf later op Twitter: “De lijst van wat Van Oostrom heeft gedaan is eindeloos: van grote onderzoeksprojecten tot de Canon van Nederland. Een grote eer dat ik hem een koninklijke onderscheiding mocht uitreiken. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Lang leve Ridder Frits!”

Een zilveren erepenning, boek én videoserie ter ere van Van Oostrom

Ook rector magnificus Henk Kummeling prees de eerste universiteitshoogleraar die Utrecht ooit had, voor zijn excellente onderzoek en belangrijke bijdragen aan het toegankelijk maken van kennis voor studenten en het brede publiek. Hij rijkte Van Oostrom daarom de zilveren erepenning van de Universiteit Utrecht uit, maar daarin de treffende inscriptie: “Enthousiasmerend leermeester van ontelbaren”.

Omslag van het boek Spiegelingen: Mediëvisten voor de twintigste eeuw

Collega’s Wim van Anrooij, Bart Besamusca, Dieuwke van der Poel en Frank Willaert verrasten Van Oostrom bovendien met een aan Van Oostrom opgedragen boek en videoserie. De videoserie Smaakmakers bestaat uit vijf korte verfilmingen van sleutelscènes uit middeleeuwse verhalen: ‘Karel ende Elegast’, ‘Walewein’, ‘Moriaen’, ‘Beatrijs’ en ‘Lanseloet van Denemarken’. De video’s zijn bedoeld om leerlingen uit het middelbaar onderwijs nieuwsgierig te maken naar klassiekers uit de Middelnederlandse literatuur.

Voor het boek Spiegelingen: Mediëvisten voor de eenentwintigste eeuw schreven dertig auteurs uit binnen- en buitenland een essay over het werk van een mediëvist van wie het werk zowel in het verleden als het heden een verdiept inzicht biedt. Het motto van het boek is afkomstig van Van Oostrom: “Good history leaves us reflecting about the present as well as the past”. De gedachte daarachter is dat de bestudering van het verleden altijd ook het denken over het heden verrijkt.