3 februari 2017

French as Language of Intimacy in the Modern Age

French as Language of Intimacy in the Modern Age, onder redactie van dr. Marie-Christine Kok Escalle (Franse taal en cultuur), onderzoekt als eerste de manier waarop de Franse taal werd gebruikt buiten Frankrijk, in persoonlijke en privésferen. 

Lees meer over deze publicatie in het Engels.