Fréderique Houben van Universiteit Utrecht wint WKO Duurzaamheid Award 2017

Frederique Houben

Het Gebruikersplatform Bodemenergie heeft op 23 november de WKO Duurzaamheid Award 2017 uitgereikt aan Fréderique Houben van de Universiteit Utrecht. Voormalig minister van VROM Jacqueline Cramer reikte de prijs uit tijdens het Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie. Fréderique Houben is als Hoofd Taakgroep en Programmamanager Energie werkzaam binnen de directie Vastgoed & Campus en verantwoordelijk voor de energievoorziening van de universiteit waar warmte- en koudeopslag (WKO), een methode om energie in de vorm van warmte en koude op te slaan in de bodem, onderdeel van uitmaakt.

Volgens de jury zet Fréderique zich samen met haar team van de Universiteit Utrecht als ervaren WKO-eindgebruiker ´met veel liefde in´ voor haar systeem. Eén van de doelstellingen in het strategisch plan 2016-2020 van de Universiteit Utrecht is een volledig CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030. Voor het realiseren van de energiedoelstelling is een duurzame energieopwekking essentieel. Volgens de lijn van de trias energetica moet naast het beperken van de energievraag, de benodigde hoeveelheid energie zo duurzaam mogelijk worden opgewekt. Hier heeft de WKO op dit moment al een groot aandeel in en dat aandeel zal in de toekomst alleen maar groter worden. Fréderique Houben: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Om energiedoelstellingen te bereiken is samenwerken heel belangrijk. De goede resultaten en de inzet en toewijding van het team maken deze toekenning een echte teamprestatie!”