1 mei 2017

Frans Brom benoemd tot hoogleraar

Prof. dr. Frans Brom
Prof. dr. Frans Brom

Prof. dr. Frans Brom (Filosofie) is per 1 mei 2017 benoemd tot hoogleraar Normatieve Aspecten van Wetenschappelijke Beleidsadvisering. Hij gaat deze leerstoel vanuit zijn aanstelling als directeur/secretaris van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) invullen. Brom is sinds augustus 2015 secretaris/directeur van de WRR.

De leerstoel

Het onderzoek van de leerstoel is er op gericht om de perspectieven van wetenschap en beleid op wetenschappelijke beleidsadvisering te expliciteren en met elkaar in verbinding te brengen. Daarbij gaat het allereerst om de relatie en interacties tussen de verschillende manieren van denken en argumenteren (verschillende rationaliteiten) van wetenschap, beleid en politiek. Hoe raken die elkaar in strategische wetenschappelijke beleidsadvisering?

Vervolgens gaat het om de vraag hoe we die interacties zo goed mogelijk kunnen vormgeven. Daarbij gaat het met name om de politiek-filosofische aspecten van institutionalisering van wetenschappelijke beleidsadvisering in een pluralistische democratie en de betekenis daarvan voor de rol van de wetenschappelijke-beleidsadviseur als professional.

Met de leerstoel wordt interactie nagestreefd tussen het academisch onderzoek (ingebed in het Utrechtse Ethiek Instituut en het strategische thema  Instituties voor Open Samenlevingen van de Universiteit Utrecht) en de reflectieve adviespraktijk van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

De WRR

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een onafhankelijk adviesorgaan voor het regeringsbeleid. De WRR heeft tot taak de regering te informeren en adviseren over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. De adviezen van de WRR zijn sector- en departementoverstijgend en multidisciplinair. Ze gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn.