4 juli 2018

Frank van der Duijn Schouten treedt toe tot de Raad van Toezicht Universiteit Utrecht

Prof. dr. Frank van der Duijn Schouten is per 1 augustus benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van der Duijn Schouten (1949) is emeritus hoogleraar mathematische besliskunde en was eerder onder meer rector magnificus van Tilburg University en de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij volgt prof. dr. Wim van de Donk op, die per 1 januari 2018 is teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht

Portret

Van der Duijn Schouten kent de Nederlandse en internationale hoger onderwijssector door en door. Hij studeerde van 1967 tot 1973 Wiskunde, Natuurkunde en Sterrenkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vervolgens promoveerde hij in 1979 aan de Universiteit Leiden. Gedurende zijn academische carrière heeft hij een groot aantal bestuurlijke functies binnen de academische wereld bekleed. Zo was hij negen jaar rector magnificus van Tilburg University en van 2013 tot 2015 rector magnificus van de VU. Momenteel is hij decaan van de Faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De benoeming tot lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht heeft de steun van de Universiteitsraad.

Raad van Toezicht Universiteit Utrecht

De Raad van Toezicht is het, bij wet voorgeschreven, toezichthoudend orgaan van de Universiteit Utrecht. Het College van Bestuur behoeft onder andere goedkeuring van de raad voor het Strategisch Plan, het Jaarverslag en de Jaarrekening. De Raad wordt door het College op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen en aangelegenheden van de Universiteit Utrecht. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit voorzitter prof. dr. Emmo Meijer (voormalig Corporate Director R&D van Friesland Campina), drs. Karin Bergstein MBA (lid van de Raad van Bestuur van a.s.r.), dr. Jan van der Eijk (voormalig Chief Technology Officer van Shell) en Joanne Kellermann (voormalig lid van de Single Resolution Board).