7 januari 2015

Frank Jansen: "Social media zijn niet slecht voor taalontwikkeling"

Smartphone © iStockphoto.com/GoodLifeStudio

Heeft WhatsApp-taal negatieve invloed op de kwaliteit van taal van jongeren? Over die vraag ging een artikel in BN/De Stem van 7 januari. Integendeel, stelt communicatiewetenschapper dr. Frank Jansen daarin. "Social media zijn niet slecht voor de taalontwikkeling, ze hebben als je het mij vraagt juist de taal ontketend."

Terwijl vroeger alleen de elite schreef, is nu iedereen in staat om bondige boodschappen te schrijven en creatieve afkortingen te verzinnen. Natuurlijk verschilt de stijl op social media van bijvoorbeeld die in een sollicitatiebrief, maar Jansen wijst erop dat dit ook in andere contexten geldt: "We praten thuis anders dan op het werk, op school of tegen kinderen. We hebben verschillende repertoires."