Franciska de Jong nieuwe directeur van CLARIN ERIC

Prof. dr. Franciska de Jong - foto: Eric Brinkhorst
Prof. dr. Franciska de Jong. Foto: Eric Brinkhorst

Prof. dr. Franciska de Jong (Universiteit Twente, Erasmus Universiteit Rotterdam, vicevoorzitter van NWO) wordt per september 2015 directeur van CLARIN ERIC, het bestuursorgaan van CLARIN dat gehuisvest is bij de Universiteit Utrecht. CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) is een grootschalige Europese onderzoeksinfrastructuur voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. CLARIN zet zich in om onderzoekers in deze vakgebieden laagdrempelige toegang te verschaffen tot digitale taalgegevens uit heel Europa, en tot tools om deze data te bewerken.

Met haar academische en bestuurlijke ervaring is Franciska de Jong bij uitstek gekwalificeerd om de belangrijkste uitdagingen voor CLARIN in de komende jaren aan te gaan. Onder haar leiding wil CLARIN verder uitbreiden en meer toekomstbestendig worden. De Jong zal zich inzetten om nieuwe gebruikersgroepen te bereiken en om de samenwerking te versterken met nieuwe partners en landen buiten Europa. Daarnaast zal ze de samenwerking met commerciële partners initiëren. Franciska de Jong volgt Steven Krauwer (Universiteit Utrecht) op, een van de grondleggers en de eerste directeur van CLARIN ERIC.

CLARIN faciliteert baanbrekend onderzoek door ongekende hoeveelheden data en innovatieve tools samen te brengen met betrekking tot diverse talen in Europa en wereldwijd. Zo wordt het mogelijk om meerdere bronbestanden tegelijk te doorzoeken en de data op geavanceerde wijze te analyseren. De tools zijn speciaal afgestemd op de behoeften van de onderzoekers. CLARIN opent de deur naar nieuwe benaderingen van taalgebaseerd onderzoek in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen.

Franciska de Jong (1955) is hoogleraar taaltechnologie aan de Universiteit Twente (UT), en directeur van de Erasmus Studio for e-research aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), waar ze de leerstoel E-research voor de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen bekleedt. Ze studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in de theoretische taalkunde. In 1985 maakte ze de overstap naar taaltechnologie, toen ze bij Philips Natuurkundig Laboratorium in Eindhoven onderzoek ging doen naar machinaal vertalen.

Haar huidige onderzoeksinteresses omvatten het indexeren van spraak en multimedia, text mining, zoektechnologie voor digitale bibliotheken, interviewarchieven en erfgoedcollecties, en e-research in het algemeen. De Jong wordt regelmatig gevraagd voor internationale programmacommissies, expertgroepen en review panels. Ook is ze de initiator van diverse projecten die gefinancierd zijn door de EU kaderprogramma’s. Sinds 2008 is ze bestuurslid van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

CLARIN ERIC en de Universiteit Utrecht

Nederland is penvoerder van CLARIN ERIC. Het kantoor ervan is gehuisvest bij de Universiteit Utrecht. Er is een nauwe verbintenis met de faculteit Geesteswetenschappen van de UU, in het bijzonder met het departement Talen, Literatuur en Communicatie (TLC) en het Utrecht Institute of Linguistics (UiL OTS). De nieuwe directeur zal dan ook nauw samenwerken met de Utrechtse faculteit Geesteswetenschappen.

Meer over CLARIN ERIC

Het fundament voor CLARIN  werd gelegd in 2008-2011 met het CLARIN Preparatory Phase Project, gesubsidieerd door de EU in het Zevende Kaderprogramma (FP7). Na de succesvolle afronding van deze pilotfase werd in 2012 CLARIN ERIC opgericht als een onafhankelijk European Research Infrastructure Consortium (ERIC). Daar waren aanvankelijk acht landen en één intergouvernementele organisatie bij betrokken. CLARIN is een van de vijf onderzoeksinfrastructuren op het gebied van de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen op de ambitieuze ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructures) roadmap.

CLARIN groeit. In 2015 doen maar liefst 25 datacentra en meer dan 100 instituten in 14 landen mee. In 2016 zullen naar verwachting 20 landen deelnemen. CLARIN werkt bovendien mee aan diverse nieuwe initiatieven voor wereldwijde data-infrastructuren (waaronder RDA en EUDAT), en participeert in een aantal EU-projecten, onder andere binnen Horizon 2020.

Meer informatie
CLARIN website