19 februari 2015

Fort Europa: Belegeringen en vestingen in kaart gebracht

Fort europa digitale tentoonstelling
Fort Europa: Belegeringen en vestingen in kaart gebracht

Drie eeuwen geleden liep de Spaanse Successieoorlog ten einde. De Universiteitsbibliotheek Utrecht bezit een flinke reeks nieuws-, fortificatie- en ingenieurskaarten uit die tijd, die een bijzonder visueel beeld van de gebeurtenissen tijdens deze allereerste ‘wereldoorlog’. Ook van veel andere successieoorlogen in de roerige 18de en voorafgaande 17de eeuw heeft de bibliotheek vaak uniek cartografisch materiaal uit de kluis. Sinds kort zijn deze kaarten gedigitaliseerd en gratis online beschikbaar gesteld aan iedereen met belangstelling voor (militair-) historisch erfgoed.

De digitale tentoonstelling Fort Europa: Belegeringen en vestingen in kaart gebracht toont in chronologische volgorde ruim 100 cartografische documenten uit de periode 1600-1835, die betrekking hebben op belegeringen en fortificaties van Nederlandse en Europese steden in de 18de eeuw. Kaartenconservator Marco van Egmond voorziet elke kaart van uitleg. Bovendien zijn door studenten van de Hogeschool Utrecht de kaarten gegeorefereerd, waardoor ze nu ook te analyseren zijn in geografische informatiesystemen als Georeferencer en Google Earth.

Zie achtergrondinformatie bij de tentoonstelling.