Financiering voor drie nieuwe Utrechtse GW-promovendi

Promoveren

Amber Striekwold, Marit van de Warenburg en Jantine Wignand, drie promovendi van de Universiteit Utrecht, krijgen financiering uit het programma Promoties in de geesteswetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In totaal is er 3,7 miljoen euro toegekend aan achttien nieuwe Nederlandse promovendi.

De rijke geschiedenis van ons toekomstige voedselsysteem

Het huidige voedselsysteem is onhoudbaar, maar welke vorm zal het voedselsysteem van de toekomst aannemen? Initiatieven om circulaire landbouw te bevorderen of vleesconsumptie te verminderen laten zien dat ideeën en praktijken gebaseerd op natuurlijke voeding en landbouw – voor het eerste geïntroduceerd in de jaren zeventig door de Nederlandse Alternatieve Voedselbeweging – een grote rol zullen spelen.

Dit onderzoek brengt in kaart hoe de ideeën van de marge naar de mainstream zijn gereisd en verklaart waarom sommige ideeën nu wel voet aan de grond krijgen en vijftig jaar geleden niet. De toekomst van ons voedselsysteem heeft een rijke geschiedenis.
 

  • Titel: Voedsel als middel voor sociale verandering. Hoe ideeën en praktijken over natuurlijke voeding en landbouw onderdeel werden van de mainstream (1970-2020)
  • Promovendus: Amber Striekwold
  • Promotor: prof. dr. Liesbeth van de Grift

Culturele overdracht en culturele toe-eigening

De afgelopen jaren nemen debatten over culturele toe-eigening toe, en ligt de opmerking ‘niets mag meer’ gauw op de loer. Maar waardoor ontstaat controverse omtrent culturele overdracht?

Dit project bestudeert de rol van culturele herinnering op momenten van omstreden culturele overdracht en bevraagt daarbij de omstandigheden die tot debatten over toe-eigening leiden. Het project beoogt het inzicht in de complexiteit van culturele overdacht te verbeteren en daarmee bij te dragen aan productievere gesprekken over culturele toe-eigening in het publieke debat.
 

Woordenschatontwikkeling bij kinderen met het 22q11.2 deletie syndroom

Er zijn grote verschillen in woordenschatontwikkeling tussen kinderen. De rol van cognitie daarin is nog niet duidelijk. Kinderen met het 22q11.2 deletie syndroom hebben problemen met woordenschat, en ook met onderliggende cognitieve vaardigheden zoals geheugen en aandacht.

Door de samenhang tussen de woordenschatontwikkeling en cognitieve vaardigheden van deze kinderen te onderzoeken en te vergelijken met die van typisch ontwikkelende kinderen, kunnen we meer leren over hoe individuele verschillen ontstaan. Bovendien kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruikt worden om de diagnostiek van en interventie voor (symptomen van) het 22q11.2 deletie syndroom te verbeteren.
 

  • Titel: Individuele verschillen in woordenschatontwikkeling: Inzichten vanuit 22q11.2 deletie syndroom
  • Promovendus: Jantine Wignand
  • Promotor: prof. dr. Frank Wijnen