30 juni 2017

Financiering voor drie nieuwe promovendi in de geesteswetenschappen

Drie onderzoekers van de faculteit Geesteswetenschappen gaan de komende tijd met financiering uit het programma Promoties in de geesteswetenschappen onderzoek verrichten. Zij zullen de komende vier jaar onderzoek doen naar een zelfgekozen onderwerp.

Dataficatie van ras en ethniciteit

In zijn onderzoek zal Gerwin van Schie onderzoeken hoe Nederland haar inwoners classificeert op grond van afkomst en hoe dit gerelateerd is aan de (postkoloniale) geschiedenis van het land. Ten tweede zal hij onderzoeken hoe deze informatie wordt gedataficeerd en ter beschikking wordt gesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ten derde zal er in kaart worden gebracht welke op ras en etniciteit gebaseerde data-gedreven praktijken plaatsvinden in de samenleving binnen drie domeinen: lokale overheden, de politie en commerciële partijen. De aanvrager van het onderzoek is Prof. dr. Sandra Ponzanesi (Genderstudies).

Arbeidsongeschiktheidswetgeving

Wanneer het gaat over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wordt vaak gezegd dat alleen de juiste mensen daar recht op hebben. Maar wie zijn die juiste mensen? In dit project onderzoekt Nathanje Dijkstra hoe keuringsprocedures van de eerste arbeidsongeschiktheidswetgeving in Nederland, de Ongevallenwet, invloed hadden op de manier waarop mensen zichzelf en anderen gingen identificeren als gehandicapt. Door te onderzoeken hoe interactie met in- en uitsluitingsprocedures en bijbehorende classificaties vorm kreeg in gevallen van traumatische neurose en amputatie, wil Dijkstra inzicht geven in het ontstaan van disability-identiteiten en een licht schijnen op de culturele logica achter de arbeidsongeschiktheidsverklaring van zoveel mensen in Nederland. De aanvrager is dr. Willemijn Ruberg (Cultuurgeschiedenis).

Verhalende onderwijsteksten: begrijpelijke onderwijsteksten?

 Nina Sangers doet onderzoek naar de effectiviteit van verhalen in onderwijsteksten: welke tekstkenmerken maken een onderwijstekst meer of minder verhalend? En welke combinaties van verhalende en educatieve inhoud stimuleren de onthoudbaarheid, begrijpelijkheid en waardering van onderwijsteksten? Dit project heeft belangrijke praktische toepassingsmogelijkheden. De resultaten kunnen worden omgezet in evidence-based schrijfadviezen voor educatieve uitgevers. Daarmee levert dit project een bijdrage aan de ontwikkeling van optimale educatieve materialen, die zowel aantrekkelijk als leerzaam zijn voor leerlingen. Aanvrager van het onderzoek is prof. dr. Ted Sanders (Talen, Literatuur en Communicatie).

Financiering

Financiers zijn het Regieorgaan Geesteswetenschappen en NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen.  De promotietrajecten zijn geselecteerd uit de universiteiten die betrokken zijn bij het proces Duurzame Geesteswetenschappen. Het doel van Promoties in de geesteswetenschappen is om de aanwas en doorstroom van jong talent in de geesteswetenschappen een impuls te geven.