Financiering voor de implementatie en acceptatie van proefdiervrij onderzoek

Juliëtte Legler (hoogleraar Toxicologie) en haar team hebben een NWO-subsidie van ongeveer €1 miljoen ontvangen voor het project “Dierproefvrije tests voor hormoonverstoring - van wetenschap tot regulatoire acceptatie”. Ze werkt hierbij samen met experts vanuit de faculteit Diergeneeskunde, Geowetenschappen, REBO en het RIVM, naast verschillende stakeholders vanuit de industrie, regelgeving en NGO's.

Hormoonverstorende chemicaliën (EDC’s) zijn schadelijk voor mens en dier. De Europese Commissie heeft wetgeving in het leven geroepen voor het identificeren van EDC’s, maar er zijn nu nog dierproeven nodig om deze stoffen vast te kunnen stellen. Naast de ethische bezwaren is de relevantie van deze dierproeven voor mensen twijfelachtig en zijn er niet voor alle EDC-gerelateerde effecten tests beschikbaar. De huidige teststrategieën zijn dan ook niet geschikt voor het identificeren van alle EDC's.

Er zijn verschillende innovatieve, proefdiervrije modellen ontwikkeld voor het testen op EDC's, al worden deze nog niet altijd geaccepteerd vanuit de wetenschap, regelgevende instanties en de brede maatschappij. De belangrijkste vraag blijft: hoe bereiken we wettelijke en maatschappelijke acceptatie van proefdiervrije modellen?

De komende vijf jaar zullen ze een brug slaan tussen de wetenschap en regelgeving met als hoofddoel: de implementatie en acceptatie van bestaande proefdiervrije onderzoeken, om deze in de wetgeving te waarborgen. De resultaten van dit project zullen als input dienen voor lopende projecten zoals het NWA-ORC Virtual Human Platform for Safety Assessment en de Europese EURION-projecten zoals GOLIAT H.  Merel Ritskes-Hoitinga, hoogleraar Evidence-based transitie proefdiervrije innovaties, heeft ondersteuning verleend in de totstandkoming van het project.

Lees hier meer informatie over de inhoud van het project.