Filminterventie bevordert saamhorigheidsgevoel

Het zien van onderstaand filmpje over Utrechters bevordert de saamhorigheid en vermindert vooroordelen. Dat stellen jonge onderzoekers van de Universiteit Utrecht, verenigd in de Utrecht Young Academy, die de film initieerden en het daarbij behorende onderzoek uitvoerden.

Vorig jaar zag sociaal psycholoog Madelijn Strick ‘All that we share’ voorbijkomen op social media. “Het was een filmpje over inclusie onder Denen dat me sterk deed denken aan een bekende theorie binnen de sociale psychologie, het common ingroup identity model. Volgens die theorie is het mogelijk om mensen van verschillende groepen het gevoel te geven dat ze tot een gezamenlijke overkoepelende groep behoren, wat uiteindelijk de saamhorigheid bevordert. Ik wilde weten of we die twee, de wetenschappelijke theorie en een soortgelijk filmpje, aan elkaar konden koppelen.”
 

Met de gemeente

Samen met hoogleraar Publiek Management en Gedrag Lars Tummers, net als Strick lid van de Utrecht Young Academy, klopte de Utrechtse sociaal psychologe aan bij de Gemeente Utrecht. “Wij wilden de saamhorigheid onder Utrechters onderzoeken. En we wilden weten of we dat gevoel van saamhorigheid konden stimuleren door een soortgelijke film te maken als de Denen. De gemeente werkte daarin graag samen.”

De filminterventie kan bijvoorbeeld op scholen gebruikt worden om de saamhorigheid onder Utrechtse kinderen te bevorderen.

902 Utrechters

In februari namen de onderzoekers met regisseur Ruud Bisseling hun film op in TivoliVredenburg. “Die film was het uitgangspunt van ons onderzoek onder 902 Utrechters,” stelt Strick. “We maakten drie groepen. Alle drie de groepen moesten een vragenlijst invullen waarin we onder meer hun saamhorigheidsgevoel en hun vooroordelen bevroegen. De eerste groep vulde deze vragenlijst in nadat ze het filmpje over Utrecht en de Utrechters hadden gezien. De tweede groep zag een veralgemeniseerde versie van dit filmpje, en groep drie kreeg geen film te zien. De eerste twee groepen scoorden veel beter op saamhorigheid. En het zien van een van de twee filmpjes bleek ook vooroordelen te verminderen.”
In de toekomst kan de filminterventie bijvoorbeeld op scholen gebruikt worden om de saamhorigheid onder Utrechtse kinderen te bevorderen. 

Meer informatie
Persvoorlichting faculteit Sociale Wetenschappen, 030-253 4027, r.a.b.vanveen@uu.nl