Fictieve rechtszaak op Terschelling: waterbeheerder voor de rechter wegens slechte waterkwaliteit

Springtij festival 2022

Tijdens het Springtij festival op Terschelling organiseerden collega's van de Universiteit Utrecht een workshop over de slechte waterkwaliteit in Nederland. De deelnemers bereidden een fictieve rechtszaak voor, tegen een waterbeheerder, vanwege onvoldoende inspanningen om een goede waterkwaliteit te bereiken. In de realiteit niet ondenkbaar, want de ecologische situatie van veel wateren in Nederland is verre van goed. Onderzoekers en een student van het departement Rechtsgeleerdheid organiseerden deze workshop samen met onder meer Rijkswaterstaat en Waternet.

De workshop heette "Waterbeheerder voor de rechter". In het kort: de ecologische situatie van veel wateren in Nederland is momeneel niet goed. Ook bij het grote publiek gaat dit onderwerp steeds meer leven. We horen alarmerende berichten over afnemende biodiversiteit, over PFAS en het negatieve advies voor het eten van schaal- en schelpdieren uit bijvoorbeeld de Westerschelde en over plastic in de rivieren en langs de oevers. Het lijkt er steeds meer op dat Nederland, ondanks alle inspanningen, de EU-doelstellingen voor schoon water niet gaat halen.

Hoe valt het tij te keren? Misschien wel via een rechtszaak die wordt aangespannen tegen de waterbeheerders, geïnspireerd op klimaatzaken, de stikstofzaak of op basis van rechten voor de natuur.

In deze sessie onderzoeken we of een rechtszaak tegen de waterbeheerders een impuls kan geven aan de verbetering van de ecologische gezondheid van onze watersystemen.

Organiserende team:

 • Daan van Maurik, promovendus verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht  and the Utrecht Center for Accountability and Liability Law (UCALL) 
 • Bente de Leeuw, Honoursstudent Utrecht Law College, masterstudent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht
 • Otto Spijkers, hoogleraar internationaal recht aan het China Institute of Boundary and Ocean Studies (CIBOS), en het Research Institute of Environmental Law (RIEL) van de universiteit van Wuhan, in China. Hij is ook verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law
 • Herman Kasper Gilissen, Universitair hoofddocent/Onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, verbonden aan het  Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law
 • Erna Ovaa, Programmaleider Strategische Verkenningen Rijkswaterstaat bij Rijkswaterstaat
 • Bart Krull, Public affairs officer bij Waternet 
 • Anne Joppe, docent-promovendus privaatrecht Universiteit Utrecht
 • Otto Cox, eigenaar van Wijzer Adviesbureau
 • Emiel Spanier, deelnemer Groene Vloot / NL Fossielvrij (tevens werkzaam bij Rijkswaterstaat)
 • Patrick Jansen, Universitair Hoofddocent Wildlife Ecology and Conservation WUR / columnist Trouw
 • Roel Bronda, manager waterbeheer/projectdirecteur Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Arjan van den Hoogen, senior adviseur Duurzaamheid, Wetterskip Fryslân
 • Wim van Vilsteren, senior adviseur Duurzaam Vernieuwen, Waterschap Vallei en Veluwe
Springtij festival 2022