1 juli 2019

Bied kinderen en jongeren een sterke basis

Fellowship Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken

Ga jij de uitdaging aan?

Ben je net afgestudeerd? Met de fellowship Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken krijg je de kans om bij te dragen aan een sterke basis voor kinderen en jongeren. Lees gauw verder en meld je aan!

Hoe geven we kinderen en jongeren samen een sterke basis?

Pedagoog Micha de Winter draagt het begrip ‘pedagogische civil society’ uit: opvoeden is een gedeelde taak van alle volwassenen in het leven van een kind. Hoe geven we kinderen en jongeren samen een sterke basis, en helpen we ze veilig en kansrijk opgroeien in hun eigen omgeving? Hoe maken we daarbij gebruik van het sociale netwerk en de eigen kracht van gezinnen? 

De fellowship Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken zoekt praktische antwoorden op deze vragen, vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden. Daar hebben we jou bij nodig!

Wat ga je doen?  

  • Je voert een praktijkgestuurd onderzoek uit naar de waarde van de pedagogische ‘civil society’. Je onderzoek sluit aan op lopende projecten van de vakgroep Opgroeien en Opvoeden van het Nederlands Jeugdinstituut en betreft een concreet vraagstuk. Je hebt zelf een belangrijke rol in de concretisering van het onderzoek, zodat het ook aansluit op jouw eigen ambities.
  • Je vertaalt de resultaten van je onderzoek in een creatief kennisproduct. We dagen je uit voorbij teksten en rapporten te denken, zodat de kennis beschikbaar komt en bruikbaar is voor een breed publiek.
  • Je verzorgt onderwijs bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen, waarbij je de inzichten en ervaringen vanuit je onderzoek in het onderwijs van bachelorstudenten brengt. Deze onderwijstaken omvatten 0.2 fte van je aanstelling.

Wat krijg je ervoor terug?

Je bouwt een netwerk op en doet ervaring op met onderwijs geven. Bovendien geef je je loopbaan een kickstart, bijvoorbeeld door een voorstel te schrijven voor langlopend onderzoek binnen hetzelfde thema.

Je wordt begeleid vanuit het Nederlands Jeugdinstituut en de Universiteit Utrecht. Prof. dr. Micha de Winter maakt onderdeel uit van de begeleidingscommissie.

Dien je voorstel in

Heb je in het studiejaar 2017-2018 je mastertitel behaald aan de Universiteit Utrecht, of kun je aantonen dat je in 2019 afstudeert? Beschik je over denk- en verbeeldingskracht, een analytische blik en een vlotte pen? Spreek je de Nederlandse taal? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet! Je kunt je motivatiebrief, curriculum vitae én masterthesis tot en met 23 augustus 2019 indienen via het secretariaat van Pedagogiek (secretariaatpedagogiek@uu.nl).

Bekijk de volledige vacaturetekst en hoe je kunt solliciteren.

ONDERZOEKSTHEMA JEUGD

Wil je maatschappelijke problemen aanpakken, dan kun je het beste beginnen bij kinderen. Het Utrechtse onderzoeksthema Dynamics of Youth investeert in een veerkrachtige jeugd. Wetenschappers uit alle vakgebieden werken samen om kinderontwikkeling beter te leren begrijpen. Hoe ontwikkelen kinderen en jongeren zich in onze in onze snel veranderende samenleving?