12 februari 2019

Felisa Tibbitts krijgt een UNESCO leerstoel voor hoger onderwijs in mensenrechten

Prof. dr. Felisa Tibbitts is benoemd tot de UNESCO Chair in Human Rights in Higher Education, aan de Universiteit Utrecht. Het belangrijkste doel van deze nieuwe leerstoel is het bevorderen van een geïntegreerd systeem van onderzoek, onderwijs en documentatie over mensenrechteneducatie en op mensenrechten gebaseerde benaderingen, binnen universiteiten.

Het UNITWIN/UNESCO Chairs Programme, is gestart in 1992 en omvat meer dan 700 instellingen in 116 landen. Het programma bevordert internationale samenwerking tussen universiteiten om de institutionele capaciteit te vergroten door het delen van kennis.

Toegankelijkheid van hoger onderwijs en inclusiviteit
Prof. dr. Felisa Tibbitts

“Ik ben dolblij dat ik tot deze UNESCO leerstoel ben benoemd,” zegt professor Tibbitts. “Dit stelt mij in staat om de internationale dimensie van mijn onderzoek naar mensenrechten en hoger onderwijs te versterken. Het is een uitdagende tijd voor het hoger onderwijs in verschillende delen van de wereld, nu de instellingen worstelen met kwesties van toegankelijkheid en inclusiviteit.”  

De focus van Dr. Tibbitts’ onderzoek ligt op mensenrechtenonderwijs en het versterken van de manieren waarop universiteiten discriminatie tegengaan. Ze bestudeert ook hoe universiteiten hun historische verantwoordelijkheid nemen in het nastreven van inclusiviteit en diversiteit. Tibbits' agenda is daarmee consistent met het strategische onderzoeksthema “Institutions for Open Societies” van de Universiteit Utrecht. Professor Tibbitts wil samenwerken en netwerken met instellingen voor hoger onderwijs in andere landen en regio's.

Vrouwenrechten

Felisa Tibbitts bekleedt momenteel ook de Carla Atzema-Looman Leerstoel in Mensenrechteneducatie met bijzondere aandacht voor vrouwenrechten. De leerstoel hoort bij het Nederlands Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht. Het is de eerste leerstoel in mensenrechteneducatie in Nederland. Hij is geïnitieerd en gefinancierd door de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao met ruim 3.200 leden. Er is ook een nauwe samenwerking met het University College Roosevelt in Middelburg.

Onderwijsparade

Dr. Tibbitts geeft een keynote presentatie over diversiteit en inclusiviteit op de Onderwijsparade van de Universiteit Utrecht op 7 maart. ‘Diversity and Inclusion’ is het thema van die dag.