27 november 2018

Feestelijke afsluiting specialisatieopleiding Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk

Executive onderwijs
Prof. dr. Jan Telgen en prof. mr. Elisabetta Manunza, programmacoördinatoren van de specialisatieopleiding 'Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk'

Op 26 november 2018 is de zevende editie van de specialisatieopleiding ‘Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk’ op feestelijke wijze afgesloten in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Speciale gast bij de certificaatuitreiking was mr. drs. André Weimar. 

Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk is een specialisatieopleiding voor professionals met topdocenten uit de advocatuur, het bedrijfsleven en de wetenschap. De leergang van Executive onderwijs Recht, Economie, Bestuur en Organisatie is gericht op de juridische aspecten van het aanbestedingsrecht die nodig zijn om zo doelmatig en correct mogelijk te kunnen inkopen.

Key-note

Mr. drs. André Weimar, directeur Directoraat-generaal Overheidsorganisatie van de Directie Inkoop-, Facilitair- en Huisvestingsbeleid Rijk, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verzorgde de inleiding bij de feestelijke afsluiting in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. In zijn prikkelende key-note ging hij in op de rol van het aanbestedingsrecht als bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen, zoals duurzaamheid en werkgelegenheid. Hij bestempelde het gebruik ervan als “een no-brainer” mede gezien de 73 miljard euro die jaarlijks in Nederland wordt ingekocht en ging in op de recente ontwikkelingen binnen de Rijksinkoop. Programmacoördinatoren prof. mr. Elisabetta Manunza en prof. dr. Jan Telgen, beiden verbonden aan het Public Procurement Research Centre, reikten aansluitend de certificaten uit.

Ook interesse?

Naast de specialisatieopleiding Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk biedt Executive onderwijs op dit moment twee programma’s aan:

Vragen?

Bekijk voor meer informatie over het Executive onderwijs Recht, Economie, Bestuur en Organisatie de website of neemt contact met ons op via: Executiveonderwijs.REBO@uu.nl of 030 253 9178.