12 oktober 2017

Fedde Benedictus gepromoveerd

De senaatszaal van het Academiegebouw was afgeladen toen Fedde Benedictus daar op 13 juli zijn proefschrift verdedigde. Na de succesvolle verdediging, en de toekenning van de doctorstitel, kreeg  Fedde een staande ovatie van het voltallige publiek. Een terechte beloning voor een bijzondere prestatie!

Fedde heeft zich gedurende een aantal jaren bezig gehouden met de vraag hoe de Duitse wetenschapsfilosoof Hans Reichenbach (1891-1953) tot zijn ideeën over de waarschijnlijkheidsrekening is gekomen. Daarover bestaat een standaardverhaal, dat erop neerkomt dat Reichenbach op een vroeg moment in zijn carrière bekeerd is tot het logisch-positivisme, en de in die kring heersende opvatting over waarschijnlijkheid, namelijk als een relatieve frequentie in een lange rij van waarnemingen, heeft overgenomen. Fedde laat in zijn proefschrift “Reichenbach: Probability and the A Priori” echter op overtuigende wijze zien dat Reichenbach, die in zijn jeugd een aanhanger van Kant was, de  Kantiaanse ideeënwereld met de grote rol van het “a priori” daarin nooit helemaal achter zich heeft gelaten. Hoewel Reichenbach inderdaad in het begin van de jaren twintig aansluiting vond bij de logisch-positivisten en empiristen, blijken Kantiaanse sporen ook in zijn latere werk nog duidelijk aan te treffen. Deze constatering maakt het mogelijk typerende verschillen tussen Reichenbachs volgroeide ideeën en die van zijn empiristische collega’s (zoals Richard von Mises) beter te begrijpen.

Om tot deze conclusies te komen heeft Fedde zich een enorme hoeveelheid kennis eigen moeten maken: hij heeft bergen literatuur doorgewerkt en vele conferenties bezocht, niet zelden ook als spreker. Dat waren opgaven waar zijn handicap niet echt bij hielp. Maar door zijn enorme doorzettingsvermogen heeft Fedde niet alleen alle problemen overwonnen, maar er zelfs nog “een tandje bij gezet”: hij bereidt zich nu als lid van het Nederlandse paraclimbing team voor op de wereldkampioenschappen van 2018.

Fedde is als sinds geruime tijd Managing Editor van het tijdschrift Foundations of Physics, en heeft sinds kort nog een ander tijdschrift onder zijn hoede genomen (Archives for the History of the Exact Sciences). Bovendien heeft hij een part-time onderwijsfunctie aan de UvA in de wacht gesleept. Zijn hoofdkwartier blijft de promovendikamer op de vierde verdieping van het BBG, zodat het Freudenthal Instituut kan blijven profiteren van zijn stimulerende aanwezigheid!