Faculteit Geesteswetenschappen publiceert meer dan 40 vacatures voor universitair docenten

Met de werving van maar liefst 44 universitair docenten (UD’s) investeert de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht fors in de versterking van haar onderwijs en onderzoek. “We zetten in op thema’s die studenten en jonge onderzoekers herkennen als urgent voor de wereld van morgen – hún wereld”, zegt decaan Thomas Vaessens.

44 nieuwe UD-vacatures

In totaal is de Faculteit Geesteswetenschappen op zoek naar 44 collega’s die zullen samenwerken over de disciplinaire en facultaire grenzen heen. Een deel van de nieuwe vacatures zijn exclusief intern, de overige 37 staan open voor interne en externe kandidaten.

Al deze nieuwe UD-vacatures bieden uitzicht op een vast contract. “Dankzij de middelen uit het sectorplan van de Social Sciences and Humanities (SSH) kunnen we dingen in onze interne organisatie veranderen, waardoor we aanmerkelijk meer UD’s op vaste posities aannemen”, zegt decaan Thomas Vaessens.

UD’s binnen de Faculteit Geesteswetenschappen hebben 40 procent onderzoekstijd. De overige 60 procent is voor onderwijs en administratie, waaronder ook 10 procent vrije ruimte, die niet wordt ingepland.

Maatschappelijke thema’s

“We zetten in op thema’s die studenten en jonge onderzoekers herkennen als urgent voor de wereld van morgen – hún wereld”, vertelt Vaessens. “Wij willen een faculteit zijn waarin studenten en onderzoekers zich direct met zulke vragen kunnen bezighouden, óók binnen hun geesteswetenschappelijke opleiding.”

De nieuwe vacatures sluiten daarom aan bij de grote maatschappelijke thema’s van nu. De strategische thema’s van de Universiteit Utrecht vormen hierbij een rode draad. Dit zijn onderzoeksgebieden als klimaatproblematiek, kansenongelijkheid en de publieke waarden van een open samenleving.

Bovendien richt de Faculteit Geesteswetenschappen zich op de urgente thema’s uit het SSH-sectorplan. De focus op de thema’s humane kunstmatige intelligentie, cultureel erfgoed en identiteit, talen en culturen, en welvaart participatie en burgerschap in een digitale wereld, heeft zich vertaald in de nieuwe vacatures.