Faculteit Diergeneeskunde opnieuw geaccrediteerd door Amerikaanse beroepsorganisatie

De faculteit Diergeneeskunde heeft wederom een positieve accreditatie ontvangen van de American Veterinary Medical Association (AVMA). Wel zijn er door de commissie vier zo genaamde ‘minor deficiencies ’ vastgesteld. Dit zijn punten, waarvan de AVMA vindt deze de komende tijd nog hersteld moeten worden, maar ‘die minimaal of geen effect hebben voor de kwaliteit van de opleiding en of de veiligheid van de studenten’.

Wim Kremer, directeur onderwijs: “Ik ben trots dat we de accreditatie hebben gekregen. Wij hechten veel waarde aan de zorg voor de kwaliteit van de opleiding. En het verkrijgen van de accreditatie is een bevestiging dat onze opleiding in de ogen van onze internationale collegae voldoet aan de hoge standaarden die de AVMA (en EAEVE) stelt aan de opleiding, de faciliteiten, de organisatie en aan de kwalificaties van onze afgestudeerden”.

Op basis van de in het AVMA rapport beschreven minor deficiënties zal de faculteit nog een aantal aanvullende aspecten moeten uitwerken en of verbeteren. Zo wil de AVMA dat er een ‘toelatingscommissie’ wordt ingesteld, er een gedegen alumni onderzoek moet gaan plaatsvinden en er meer aandacht komt in het curriculum voor training in ‘hand-on’ chirurgische vaardigheden. Daarnaast wil de commissie nog een nadere uitleg hebben over onze organisatiestructuur. “Dit zijn punten waar we al actief aan werken. Het feit dat ze als minor zijn aangemerkt, houdt ons scherp om de voortgang te waarborgen”, aldus Wim Kremer. Wouter Dhert, decaan: “onze organisatiestructuur is iets anders dan gebruikelijk in de Verenigde Staten en we moeten goed uitleggen hoe bij ons de opleiding geborgd is. Meerdere vooraanstaande Europese Universiteiten staan voor deze vraag en dat zal de komende jaren zeker een punt van aandacht zijn.”

“Accreditatie van de NVAO is voor ons essentieel, omdat deze accreditatie ons het recht geeft om diploma’s af te geven. Daarnaast is het is belangrijk dat wij ons laten toetsen door deskundige internationale collegae zoals van de AVMA, en op basis daarvan onze opleiding waar nodig blijven verbeteren, maar ook omdat hiermee onze afgestudeerden makkelijker aan de slag kunnen in het buitenland, waaronder Amerika, Australië en Nieuw Zeeland. We behoren tot de wereldtop en dat moeten we zo zien te houden”, zegt een enthousiaste Wim Kremer.

Gecombineerde visitatie

Dit keer werd de visitatie van de American Veterinary Medical Association (AVMA) en CVMA (Canadian Veterinary Medical Association) voor het eerst gecombineerd met de visitatie door de European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De AVMA visitatie is een onderwijsvisitatie die eens in de 7 jaar plaatsvindt. Het oordeel van de AVMA/CVMA wordt betrokken bij en is daarmee onderdeel van de accreditatie door de EAEVE en NVAO. Nu de uitslag van de AVMA/CVMA bekend is, zal ook het oordeel van de NVAO niet lang op zich laten wachten.