Facultair Open Science Team, de volgende stap in de realisatie van Open Science

Om de transitie naar Open Science binnen de faculteiten vorm te geven, is onlangs binnen elke faculteit een Facultair Open Science Team (FOST) ingericht. Het facultair open science team legt de horizontale en verticale verbinding tussen universitaire en de facultaire acties en vormt brug naar het Open Science Programma. Universiteitsbrede strategische open science-uitgangspunten zullen moeten worden doorvertaald naar de specifieke context van de faculteit.

Het FOST zal hierbij een belangrijke rol spelen door  een adviserende rol te spelen richting faculteitsbestuur en door aanzetten te geven voor facultaire acties. Het Facultair Open Science Team is samengesteld uit minimaal één Fellow per open science-thema, samen met het lid van het UU Open Science Platform en de faculteitsambassadeur van de Open Science Community.

Het team wordt voorgezeten door de decaan. Op initiatief van de decaan kan de samenstelling van het team, naast genoemde leden, naar behoefte worden aangevuld. Binnenkort worden de leden van de FOST's op de Open Sience-website gepubliceerd.  

Tranisiton to Open Science - Faculty Open Science Team composition

Faculty Open Science Team composition - download schema als pdf.