29 augustus 2019

Experimenteren met onderwijsinnovatie voor 50-plussers

Oudere dame bedient tablet (iStockphoto)

Het Freudenthal Instuut van de Universiteit Utrecht gaat de mogelijkheden voor onderwijsinnovatie in het ouderenonderwijs verkennen. Ontwikkelingen uit het reguliere universitaire onderwijs zoals blended learning en activerende werkvormen worden hierbij in de praktijk uitgetest in samenwerking met HOVO Utrecht, een onderwijsinstelling die hoger onderwijs biedt aan 50-plussers.

Digitale leermiddelen kunnen veel betekenen voor senioren die bijvoorbeeld slecht ter been zijn en hierdoor niet fysiek naar een college kunnen komen.

Oudere generaties zijn veelal opgegroeid met klassikaal onderwijs waarbij de docent een groep leerlingen centraal uitleg en instructie geeft. Het Freudenthal Instituut en HOVO Utrecht willen nu samen onderzoeken in hoeverre de snelle ontwikkelingen rondom onderwijsinnovatie in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs ook bij deze groep aansluiten.

“We gaan steeds meer naar een samenleving waar een leven lang leren centraal staat, maar er is nog maar weinig bekend over hoe 50-plussers het beste leren”, aldus Pieters. “Met dit experiment in de praktijk hopen we een beter beeld te krijgen van de kansen die hier liggen voor het ouderenonderwijs.”

Digitale leeromgeving

Speciaal voor het onderzoek wordt een cursus ontwikkeld waarin met verschillende vormen van onderwijsinnovatie geëxperimenteerd wordt. Hierbij wordt het onderwijs gedeeltelijk online aangeboden. De cursisten krijgen bijvoorbeeld ook lesstof via korte video’s vooraf en de discussies met de medecursisten en docent vinden naast de collegezaal ook plaats in een zogenaamde digitale leeromgeving.

Voor een dieper begrip van de stof gaan de cursisten ook aan de slag met een kort eigen onderzoek rondom het onderwerp van de cursus: Big History. Ze leren hierbij vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines zelf onderzoek te doen naar de geschiedenis van een voorwerp.

Slecht ter been

Naast een bijdrage aan de kwaliteit van het ouderonderwijs, heeft het project ook specifieke andere kansen voor deze leeftijdsgroep. Pieters: “Er zijn heel wat mensen die op latere leeftijd geestelijk nog uitgedaagd willen worden maar fysiek niet meer in staat zijn om naar een college te komen. Voor deze groep kunnen digitale, interactieve leermiddelen mogelijkheden bieden voor kwalitatief hoogstaand onderwijs op afstand.