7 maart 2018

Executive programma's Rechtsgeleerdheid in ontwikkeling

Elisabetta Manunza en Willem Janssen

Het Executive onderwijs blijft in beweging. In 2018 zijn er weer volop plannen voor de innovatie van bestaande programma’s en het ontwikkelen van nieuwe executive opleidingen. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van de opleidingen met een juridische inslag?

De vorige editie van de specialisatieopleiding ‘Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk’ werd uitgebreid met drie online casustrainingen. “Deelnemers waren enthousiast over de toegevoegde waarde. De casustrainingen blijven dan ook onderdeel van het programma. Maar we blijven innoveren: de opleiding die 5 maart 2018 van start ging is wederom aangepast (en was al bijna vijf maanden voor aanvang voltekend!). Op dit moment zijn we alweer bezig met enkele nieuwigheden voor de editie die in september 2018 van start gaat. Het is een continu zichzelf bevragen en aanpassen om de beste interdisciplinaire opleiding aanbestedingsrecht van Nederland te blijven", zo laat Prof.mr.dr. Elisabetta Manunza (RGL) weten.

'Ervaren' hoe methodes werken in de praktijk

Ook het programma van de masterclass ‘Maatschappelijke waarde in competitieve procedures’ (voorheen: ‘Gunningsmethodieken’) is vernieuwd. De scope is ruimer: niet alleen de inkopen van de overheid maar ook de verstrekking van vergunningen, concessies en de verkoop van overheidseigendom komen aan bod. Theorie wordt behandeld aan de hand van veel voorkomende praktijkproblemen van de deelnemers. Naast juridische kennis worden zij getraind in het toepassen van verschillende beoordelings- en gunningsmethodieken om te ‘ervaren’ hoe deze werken in de praktijk en waarom ze ook in strijd met de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht kunnen zijn. Komend najaar wordt de opleiding weer aangeboden.

De masterclass ‘Samenwerking tussen lokale en regionale overheden’ is een nieuwe opleiding die eind januari/begin februari plaatsvond. “Gezien het mooie aantal deelnemers dat zich aanmeldde voor deze eerste editie, voorziet dit multidisciplinaire programma duidelijk in een behoefte”, aldus mr. Willem Janssen (RGL), die dit idee vormgaf met mr.dr. Martijn Nolen (RGL). Wij zijn voornemens om ook deze masterclass wederom in het najaar aan te bieden.

Idee uit gesprekken met deelnemers en docenten

Vanuit een samenwerking tussen RGL en USBO wordt gewerkt aan de opzet van een masterclass ‘Handelingsalternatieven voor de inkooppraktijk’. Doel hiervan is om naast de juridische kennis ook praktische handelingsvaardigheden te bieden aan inkopers, inkoopadviseurs en hun bestuurders (bijvoorbeeld wethouders) die regelmatig te maken hebben met weerstanden in de eigen organisatie en daarbuiten met inschrijvende partijen. Mr. Lesley Fisscher, als wetenschappelijk accountmanager betrokken: “Een idee dat voortkwam uit gesprekken met deelnemers en onze docenten. Het zou leuk zijn als kennis en kunde vanuit beide departementen elkaar zo gaan versterken. We streven ernaar de opleiding in november te verzorgen.”