16 april 2019

Ewout van der Knaap ontvangt Oostenrijks erekruis voor wetenschap en kunst

Op 15 april heeft dr. Ewout van der Knaap een hoge Oostenrijkse onderscheiding op grond van zijn verdiensten op het gebied van de Duitse taal en Oostenrijkse literatuur ontvangen.

Van der Knaap kreeg het Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst uitgereikt door de ambassadeur van de Republiek Oostenrijk, dr. Heidemaria Gürer. De uitreiking vond plaats in de residentie van de ambassadeur te Den Haag, in aanwezigheid van familie, vrienden en collega’s van de Faculteit Geesteswetenschappen.

In zijn dankwoord merkte Ewout van der Knaap op: ‘Diese Auszeichnung gilt aber nicht nur mir, sie ehrt auch "LITTERIS ET ARTIBUS", wie auf dem Kreuz steht. Das bedeutet, dass die Rolle von Wissenschaft und Kunst in unserer Gesellschaft als bedeutungsvoll gilt, was heutzutage in manchen Kreisen schon einer politischen Aussage gleichkommt.‘ (Maar deze prijs is niet alleen voor mij, het is ook een eerbetoon aan "LITTERIS ET ARTIBUS", zoals het op het kruis staat. Dit betekent dat de rol van wetenschap en kunst in onze samenleving als betekenisvol wordt beschouwd, wat in sommige kringen vandaag de dag al neerkomt op een politiek statement.).

Dr. Ewout van der Knaap is Associate Professor Duitse letterkunde aan de Universiteit Utrecht.

Auf Deutsch

Am 15. April erhielt Dr. Ewout van der Knaap eine hohe österreichische Auszeichnung für den Einsatz um die deutsche Sprache und österreichische Literatur.

Er erhielt das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst von der Botschafterin der Republik Österreich, Dr. Heidemaria Gürer. Die Preisverleihung fand in der Residenz in Den Haag statt, im Kreis von Verwandten, Freund/innen und Kolleg/innen der Fakultät Geisteswissenschaften.

In seiner Dankesrede  bemerkte Ewout van der Knaap: ‘Diese Auszeichnung gilt aber nicht nur mir, sie ehrt auch "LITTERIS ET ARTIBUS", wie auf dem Kreuz steht. Das bedeutet, dass die Rolle von Wissenschaft und Kunst in unserer Gesellschaft als bedeutungsvoll gilt, was heutzutage in manchen Kreisen schon einer politischen Aussage gleichkommt.‘

Dr. Ewout van der Knaap ist Associate Professor fűr neuere deutsche Literatur an der Universität Utrecht.