Ewout van der Knaap benoemd tot hoogleraar Duitstalige literatuur en cultuur

Dr. Ewout van der Knaap
Dr. Ewout van der Knaap. Fotograaf: Paul van der Lugt

Ewout van der Knaap (Departement Talen, Literatuur en Communicatie) is per 1 september benoemd tot hoogleraar Duitstalige literatuur en cultuur aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij onderwijst en onderzoekt op het gebied van Duitstalige literatuur, herinneringscultuur en literatuurdidactiek.

Van der Knaap studeerde in Utrecht, Kiel en Freiburg im Breisgau, was werkzaam in het voortgezet en hoger onderwijs, was Alexander von Humboldt-onderzoeksfellow aan de R.W.T.H. Aachen en doceert sinds 1995 aan de Universiteit Utrecht waar hij onder meer programmacoördinator van de Educatieve master was.

Literatuurdidactiek 

Ewout van der Knaap is samensteller van de literatuurdidactische catalogus Duits op www.lezenvoordelijst.nl, werkte mee aan de textkritische editie van de poëzie van Ernst Meister en was mede-aanvrager van het project Erasmus+ Lehrkompetenzentwicklung für Extensiven Leseunterricht (LEELU, Developing Teaching Competencies for Extensive Reading Programs). 

Herinneringscultuur van de holocaust

Van der Knaap publiceerde onder meer over de herinneringscultuur van de holocaust (o.a. Nacht und Nebel. Gedächtnis und internationale Wirkungsgeschichte des Holocaust, 2008), over literatuurdidactiek (Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs, 2019) en promoveerde over poëzie (Das Gespräch der Dichter. Ernst Meisters Hölderlin- und Celan-Lektüre, 1996). 

Focusgebieden en strategische thema's 

Zijn onderzoek valt binnen het universitaire focusgebied Education for Learning Societies en binnen de strategische thema’s Dynamics of Youth en Institutions for Open Societies.

In 2019 ontving Ewout van der Knaap het Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst.