4 september 2012

Evina Steinová en Annelies Kleinherenbrink winnen Facultaire Scriptieprijs 2012

Annelies Kleinherenbrink en Evina Steinová, winnaars Facultaire Scriptieprijs 2012 (Geesteswetenschappen)

De winnaars van de facultaire scriptieprijzen 2012 zijn Evina Steinová (onderzoeksmaster Medieval Studies) en Annelies Kleinherenbrink (master Kunst- en cultuurwetenschappen). Zij schreven de beste wetenschappelijke en de beste maatschappelijke scriptie van het afgelopen jaar. Dat is bekendgemaakt tijdens de jaaropening 2012-2013 van de faculteit Geesteswetenschappen op 4 september.

Evina Steinová won met haar scriptie "Biblical Material in the Latin Apocryphal Acts of the Apostles" de prijs voor beste wetenschappelijke scriptie. De prijs voor beste maatschappelijke scriptie kreeg Annelies Kleinherenbrink toegekend voor haar masterscriptie "Revolutionizing Evolution: Evolutionary Psychology, Feminist Epistemologies, and the Reality of Time".

De jury over de scriptie van Evina Steinová

“Dit is een buitengewoon imposante scriptie die blijk geeft van een heldere geest, een originele benadering en een zeldzame diepgang. De auteur is erin geslaagd om tot een gedetailleerde analyse te komen van een verzameling teksten uit de Latijnse apocriefe handelingen, door een genuanceerde en creatieve methodologie te ontwikkelen, die consistent en op intelligente wijze wordt toepast op de primaire teksten.”

"Deze geschriften, die in diverse talen circuleerden in de wereld van het vroege Christendom, werden in de vroege Middeleeuwen in het Latijn bewerkt en overgeleverd. De auteur van deze scriptie ontwikkelt een theoretisch sterk onderbouwde methode om dit complexe transmissieproces in kaart te brengen, en legt daarbij tevens een sterk gevoel aan de dag voor de complexiteit van het materiaal en de beperkingen van de wetenschapper om zicht te krijgen op auteurschap, de bronnen en hun ontwikkelingsgeschiedenis.”

"Zowel haar beheersing van de vereiste talen en de primaire bronnen, als haar methodologische expertise en analytische vaardigheden zijn indrukwekkend. Deze scriptie is een volwassen wetenschappelijk product. Er wordt een solide basis gelegd waar andere onderzoekers op kunnen verder werken. Daarmee levert zij een vernieuwende bijdrage aan dit terrein van de geesteswetenschappen.”

De jury over de scriptie van Annelies Kleinherenbrink

“Dit is een zeer vlot geschreven en diepgravende scriptie, die getuigt van grondig onderzoek gepaard met een originele insteek. De auteur beschikt over een scherpe en flexibele geest en is in staat het wetenschappelijke debat omtrent zowel de 'evolutionaire psychologie’ als de feministische benadering te ontstijgen en zo tot een genuanceerd en prikkelend oordeel te komen omtrent de feministische epistemologie, waarbij ze de filosofie van Bergson op creatieve wijze betrekt. Haar conclusies omtrent de rol van sekseverschillen in onze kijk op de evolutie van de mens raken direct allerlei kwesties in het maatschappelijk debat, zoals bijvoorbeeld de actuele discussie over gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes.”

Genomineerden

Bekijk een filmpje met alle tien genomineerden.

 1. Carmen Meuffels (master Nederlandse taal en cultuur)
  "Tot onze verbazing (teleurstelling ook een beetje) was er niets gebeurd; een onderzoek naar de receptie en aard van de ontwikkeling in de poëzie van Hans Faverey."
 2. Joas van der Schoot (gestart als onderzoeksmaster Theologie (vanwege opheffen opleiding afgerond als onderzoeksmaster History)),
  "The necessity of the universe; Christiaan Huygens’s Cosmotheoros (1698) and its philosophical and literary backgrounds: an intellectual testament."
 3. Floris Schuiling (onderzoeksmaster Musicology),
  "Improvised Music as Social Interaction; The Performance Practice of the Instant Composers Pool."
 4. Evina Steinova (onderzoeksmaster Medieval Studies),
  "Biblical Material in the Latin Apocryphal Acts of the Apostles."
 5. Reinier Meijering (onderzoeksmaster History: Cities, States and Citizenship),
  "Empire and polis revisited. Miletus, Athens and the Achaemenids 499-387 BCE."
 6. Chris Blom (master Cognitive Artificial Intelligence),
  "Optional Arguments in Abstract Categorial Grammar."
 7. Bob Coenraats (onderzoeksmaster Philosophy),
  "Identity and Individuation; On the sortal dependency of identity and individuation."
 8. Marjolein van Egmond (onderzoeksmaster Linguistics),
  "Word Finding Difficulties in Aphasia and their Effect on Zipf’s Law."
 9. Annelies Kleinherenbrink (masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen (masterprogramma Comparative Women’s Studies)),
  "Revolutionizing Evolution: Evolutionary Psychology, Feminist Epistemologies, and the Reality of Time."
 10. Alex Gekker (masteropleiding Mediastudies (masterprogramma Nieuwe media en digitale cultuur)),
  "Gamocracy: Political Communication in the Age of Play."

Jury

De jury bestond uit de volgende docenten: