Eva Knies benoemd tot hoogleraar Strategisch Human Resource Management

Eva Knies

Met ingang van 1 maart 2018 is Eva Knies benoemd tot hoogleraar Strategisch Human Resource Management bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie aan de Universiteit Utrecht. Eva Knies zal zich de komende jaren nadrukkelijk inspannen voor de verdere kruisbestuiving tussen Strategisch Human Resource Management en Publiek management/bestuurskunde. Deze vakgebieden kunnen nog veel meer op elkaar betrokken worden maar vragen tegelijkertijd om aanvullend onderzoek.

Het onderzoek onder leiding van Eva Knies zal zich met name concentreren op Strategisch HRM en de kwaliteit van publieke dienstverlening, leiderschap en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) is bijzonder verheugd met Eva Knies nu de eerste hoogleraar in huis te hebben die voortkomt uit de eigen bachelor- en masteropleiding, die in 2000 van start is gegaan. Ook de kersverse hoogleraar zelf is er trots op: ‘Ik ben altijd geprikkeld om me te ontwikkelen en nieuwe dingen te doen bij USBO. Bij deze nieuwe positie horen ook weer andere taken en verantwoordelijkheden. Bovendien: het is natuurlijk ‘a great place to work’. Genoeg reden om te blijven!’

 

De toekomst van werk – in de publieke sector

Eva Knies is een van de onderzoeksleiders in het USBO onderzoeksprogramma Public Matters, waar zij zich in het bijzonder met het kernthema Strategisch HRM en kwaliteit van publieke dienstverlening bezig zal houden. Daarbij zal zij ook nadrukkelijk de verbindingen versterken met de Future of Work hub van het strategische thema Instituties voor Open Samenlevingen en het onderzoeksfocusgebied Professional Performance van de Universiteit Utrecht. Ondertussen zet zij het onderzoek in haar VENI-project ‘Capturing the nature of public value creation’ voort, waarin zij nauw samenwerkt met organisaties in het onderwijs en de zorg.

‘In HRM gaat het vaak over de private sector,’ zegt Eva Knies, ‘je kunt de bevindingen uit dat onderzoek echter niet zomaar toepassen op publieke organisaties. Dat begint al met de vraag welke waarde je als organisatie eigenlijk wil creëren, en welke bijdrage HRM en leiderschap daaraan kunnen leveren. Op dat vlak kan HRM inzichten uit publiek management/bestuurskunde gebruiken. Daar is nog een wereld te winnen.

Als het gaat om het presteren van een organisatie, dan kennen leidinggevenden in de publieke sector hele specifieke uitdagingen. Hoe ga je als leidinggevende in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs om met de hoge mate van overbodige bureaucratie? En wat is de invloed van de institutionele context op je handelen? Vaak wordt gedacht dat leidinggevenden in de publieke sector minder impact kunnen hebben, minder het verschil kunnen maken omdat ze aan allerlei regels en richtlijnen gebonden zijn. Uit onderzoek blijkt dat dat eigenlijk wel meevalt. Maar het is interessant materie, daar wil ik meer van weten.

Binnen de interdisciplinaire onderzoekshub Future of Work staat onder andere het onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers centraal. Wat doe je als medewerker als je weet dat je baan door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaat verdwijnen? En wat kan de organisatie waarvoor je werkt jou bieden om inzetbaar te blijven in tijden vergrijzing, globalisering en robotisering?’

HRM kan inzichten uit publiek management/bestuurskunde gebruiken. Daar is nog een wereld te winnen.

Eva Knies

Naast haar onderzoek en de begeleiding van jonge onderzoekers, is Eva Knies associate editor van het toonaangevende tijdschrift the International Journal of Human Resource Management. Bovendien vervult zij een actieve rol in het onderwijs van Bestuurs- en Organisatiewetenschap, zowel in de bachelor-, master- als executive opleidingen, onder andere als coördinator van het masterprogramma Strategisch Human Resource Management. Zij is ook intensief betrokken bij twee leergangen over peoplemanagement en Strategisch HRM voor middenmanagers en schoolleiders in het voortgezet onderwijs, die door de VO-academie worden aangeboden.

‘Ik vind het contact met het werkveld heel inspirerend. Wij voeden de deelnemers in die leergangen, maar ik leer ook heel veel van hen. Door de gesprekken die ik met mensen in de praktijk voer, weet ik wat er speelt en dat biedt ook nieuwe inspiratie voor onderzoeksvragen. Ik vind dat echt een kruisbestuiving.’

Meer informatie

Wilt u meer weten over Eva Knies, kijk dan op haar persoonlijke pagina.