“Net zo veilig als conventioneel veredelde planten”

Europese wetenschappers trekken aan de bel over EU-besluit genome editing

Exact een jaar geleden, op 25 juli 2018, oordeelde het Europese Hof van Justitie dat het gebruik van CRISPR in planten onder GMO-wetgeving valt. Met een open brief vestigen Europese wetenschappers vandaag de aandacht op de onwenselijkheid van dit besluit. “Het resultaat van genome editing-technieken zoals CRISPR is niet te onderscheiden van traditionele plantenveredeling”, aldus de Utrechtse wetenschappers die de brief mede ondertekenen.

Het veredelen van gewassen die geschikt zijn voor duurzamere landbouw is noodzakelijk voor onze voedselveiligheid. Precisieveredeling met CRISPR is een relatief nieuw en bijzonder nuttig instrument hiervoor. “Hiermee kunnen wetenschappers en veredelaars gewenste gewasvariëteiten sneller, relatief eenvoudig en veel gerichter ontwikkelen in vergelijking met andere veredelingstechnieken”, melden de Europese wetenschappers in de brief.

Teleurstelling

Dat genome editing sinds vorig jaar onder GMO-wetgeving valt, kwam voor Europese wetenschappers als een grote verrassing en teleurstelling. “Er zijn geen wetenschappelijke redenen om deze gewassen anders te beschouwen dan conventioneel veredelde rassen met soortgelijke veranderingen”, meldt de brief. Deze planten zijn net zo veilig als planten die zijn ontwikkeld met conventionele veredelingstechnieken.

Economische gevolgen

De economische gevolgen van dit besluit kunnen aanzienlijk zijn, zeker voor een land als Nederland, dat een belangrijke wereldspeler is in plantenveredeling. De Nederlandse veredelaars zijn goed voor 40% van de tuinbouwzadenverkoop wereldwijd, maar die vooraanstaande positie zal verloren gaan door het EU-besluit, aldus de wetenschappers. “Terwijl de rest van de wereld deze technologie omarmt, zal het sneller en meer gericht ontwikkelen van betere gewasvariëteiten in Europa sterk achterblijven.”

Veiligheid

De wetenschappers benadrukken in de brief dat de veiligheid van genome edited-gewassen voldoende gereguleerd is, ook als deze niet onder GMO-wetgeving vallen. “Er is algemene wetgeving op het gebied van voedselveiligheid die voorschrijft dat voedingsmiddelen die op de Europese markt worden gebracht veilig moeten zijn, en er is milieuwetgeving die marktpartijen aansprakelijk stelt als ze gewassen introduceren die schade toebrengen aan biodiversiteit en beschermde leefomgevingen.”