17 januari 2015

Europese subsidie voor betere zorg voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen

 

Naar schatting zijn er 5,8 miljoen kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis in Europa. Om de signalering, zorg en onderwijs voor deze kinderen te verbeteren heeft de EU een subsidie toegekend aan het project ‘Enhancing children's oral language skills across Europe and beyond: a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language’ (EU COST Action IS1406). Vanuit Nederland participeren prof. dr. Ellen Gerrits (hoogleraar Logopediewetenschap aan de UU), dr. Rob Zwitserlood (Koninklijke Auris Groep; oud-promovendus van de UU) en dr. Jan de Jong (UvA) in de stuurgroep van het project.

Kennisoverdracht tussen wetenschap en praktijk

Verschillende studies tonen aan dat interventies een positief effect hebben op de taalvaardigheid van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Wetenschappelijke publicaties zijn echter vaak slecht toegankelijk voor professionals in zorg en onderwijs. Nieuwe kennis die relevant is voor evidence-based practice en innovatie van interventies bereikt de klinische praktijk daarom onvoldoende. Daarnaast bestaat er veel variatie in aanpak van behandeling en begeleiding binnen Europa.

Dit project wil daar verandering in brengen, door kennis te verzamelen over drie thema’s met betrekking tot interventies bij taalontwikkelingsstoornissen. De thema’s zijn:

  1. de linguïstische en psychologische onderbouwing van interventies,
  2. Europese best practices in zorg en onderwijs,
  3. het effect van de sociale en culturele context op interventies.

Vanuit deze COST Action zullen congressen en workshops worden georganiseerd waarin wetenschappers en professionals gezamenlijk werken aan het inventariseren en verspreiden van kennis over de drie thema’s.

COST Action samenwerking

Het EU-programma COST (European Cooperation in Science and Technology) stimuleert de internationale samenwerking tussen wetenschappers vanuit landelijke onderzoeksprogramma’s. De COST Action ‘Enhancing children's oral language skills’ duurt tot en met 2018 en wordt geleid door prof. dr. James Law van de University of Newcastle in Engeland. Ten minste 16 Europese landen doen mee.

Door de samenwerking tussen onderzoekers van universiteiten en hogescholen en professionals uit de praktijk zal het project een significante bijdrage leveren aan de toepassing van nieuwe inzichten in signalering, diagnostiek, behandeling en begeleiding van taalontwikkelingsstoornissen. Junior onderzoekers krijgen de kans om een periode ervaring op te doen bij een andere Europese instelling.

De kick-off meeting is op 17 april 2015 in Brussel.

Volg het project op Twitter: @COSTIS1406

Dynamics of Youth

Dit onderzoek sluit aan bij Dynamics of Youth, een van de vier strategische thema's van de Universiteit Utrecht.