15 december 2017

Europese Horizon 2020-beurs voor Eggo Mueller

Prof. dr. Eggo Müller. Bron: YouTube (still)
Prof. dr. Eggo Müller. Bron: YouTube (still)

Prof. dr. Eggo Mueller (Media en performance) heeft een beurs toegekend gekregen uit het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie voor zijn onderzoeksproject European History Reloaded: Curation and Appropration of Digital Audiovisual Heritage naar de circulatie en toeëigening van gedigitaliseerd audiovisueel erfgoed.

De afgelopen tien jaar is er een grote hoeveelheid audiovisueel materiaal gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt, bijvoorbeeld in initiatieven als EUscreen.eu en Europeana.eu, en op platformen als YouTube en Vimeo. De centrale vraag van dit nieuwe project is hoe dit materiaal, nu het werelwijd toegankelijk is, online circuleert en hoe gebruikers zich dat materiaal toeëigenen. Hoe bedden zij het in, met wie delen ze het, hoe hergebruiken ze het en welke versies van en visies op de Europese geschiedenis worden er daarmee gecreëerd?

Samenwerkingen

Onder leiding van Mueller zal vanaf mei 2018 onderzoek gedaan worden naar deze vragen door een consortium van het Utrecht Centre for TV/Screen Cultures in Transition, het Institute for Contemporary History van de Tsjechische Academie van Wetenschappen (Praag) en het Digital Humanities Lab van de Umeå Universiteit (Zweden). Het project komt voort uit een samenwerking met EUscreen, opgericht door prof. dr. Sonja de Leeuw (UU) in samenwerking met Johan Oomen, (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid).

Maatschappelijke partners

Andere maatschappelijke partners van het project zijn de Europese digitale bibliotheek Europeana.eu, de Europese Vereniging van Geschiedenisonderwijzers EUOCLIO en het Institute for Contemporary and Digital History van de Universiteit Luxemburg. De samenwerking met deze partners zal voor een vitale uitwisseling van bronnen, kennis en inzichten tussen academische en maatschappelijke partners op het gebied van digitaal erfgoed zorgen. Het is typerend voor de door het Departement Media- en Cultuurwetenschappen ingeslagen weg om samen met maatschappelijke partners vernieuwend en uitdagend onderzoek te ontwikkelen.